כללית און-ליין
גנטיקה

בדיקת ריצוף גנטי

לצורך ביצוע בדיקה לריצוף גן למטופלי "כללית", יש לשלוח למכוננו את החומר שלהלן:

 1. שני טפסי 17:
  טופס 17 עם קוד 60040 עם כמות אמפליקונים 1.
  טופס 17 עם קוד 60238 עם כמות אמפליקונים בהתאם לגודל הגן (יותר מ1!).
 2. סיכום ייעוץ גנטי.
 3. טופס הסכמה מדעת לביצוע בדיקת DNA - חתום ע"י המטופל.
  את הטופס יש לשמור בתיקו האישי של המטופל - אין צורך לשלוח בצירוף לדגימה.
 4. דגימת דם של המטופל/ת, כאשר  קיימות שתי אפשרויות:
  -  לקיחת דם במכון – בימים ב' או ד' בשעות: 12:00-08:00. על המטופל להגיע עם הטפסים.
  -  לקיחת דם במרפאה בקהילה –  ושליחתה למכון לגנטיקה, בצירוף הטפסים. 

ללא קבלת כל המסמכים, מלאים וחתומים כאמור לעיל, לא נוכל לבצע הבדיקה הגנטית המבוקשת.

לידיעתכם, מקרים בהם יהיה חסר טופס/יגיע טופס לא תקין, אנו נודיע לרופא/ליועץ המטפל, במועד הגעת הדגימה למכוננו.
באחריות הרופא/היועץ לשלוח לנו את כל המסמכים החסרים, בתוך שבוע ימים.
לא נוכל לשמור דגימות וטפסים, מעבר לפרק זמן זה!