שירותים מחוץ לסל
זימון תור צור קשר

ימים ושעות פעילות

​ימים א'-ג' בלבד בשעות 10:00-08:00 בבוקר

כיצד מגיעים לשירות

​מעבדת הקרישה, בנין גור-שאשא, קומה 6, חדר 618

שירותי שר"י במעבדת הקרישה בבילינסון

מעבדת הקרישה מבצעת בדיקות גנטיות לאיבחון מוטציות המהוות גורמי סיכון לקרישיות יתר. בדיקות אלה אינן בסל השירותים ומבוצעות בתשלום המעודכן מפעם לפעם ע"י שירותי בריאות כללית. המוטציות הכלולות בשירות זה הן:

Factor V Leiden
Factor II (prothrombin mutation 20210)
MTHFR

מחיר כל מוטציה עומד היום על 150 ₪.

על המופנה לביצוע איבחון למוטציות אלה להגיע למשרד מרפאות חוץ בימים א'-ג' בלבד בין השעות 8-10:00 בבוקר, לשלם בקופות עבור המוטציות המבוקשות ומצויד בקבלה על התשלום ובמדבקות לעלות למעבדת הקרישה (בנין גור-שאשא, קומה 6, חדר 618). עובדת מעבדה מיומנת תיקח לנבדק דם. התוצאות נשלחות בדואר תוך חודש ימים לרופא המטפל ולבית הניבדק על פי הכתובת שהוא מוסר בעת לקיחת הדם. אין לקיחת דם אלא בימים ובשעות המצוינים לעיל. על פי הנחיית משרד הבריאות לא נמסרות תוצאות בטלפון.