כללית און-ליין
שירותים מחוץ לסל
זימון תור צור קשר

ימים ושעות פעילות

​ימים א'-ה' בלבד בשעות 12:00-07:30בבוקר

כיצד מגיעים לשירות

משרד מרפאות החוץ, בניין מרפאות החוץ, קומת הכניסה

שירותי שר"י במעבדת הקרישה בבילינסון

מעבדת הקרישה מבצעת בדיקות גנטיות לאבחון מוטציות המהוות גורמי סיכון לקרישיות יתר. בדיקות אלה אינן בסל הבריאות ומבוצעות בתשלום המעודכן מפעם לפעם ע"י שירותי בריאות כללית. המוטציות הכלולות בשירות זה הן:
Factor V Leiden
Factor II (prothrombin mutation 20210)
MTHFR

מחיר כל מוטציה -  165 ₪.

  1. על המופנה לביצוע אבחון למוטציות אלה יש להגיע למשרד מרפאות החוץ בימים א'-ה' (חוץ מערבי חג וחוה"מ), בשעות 12:00-07:30 ללא קביעת תור.
  2. במשרד מרפאות החוץ יש לשלם עבור הבדיקות ולקבל מדבקות.
  3. לאחר קבלת המדבקות יש לעלות לחדר 161 (בקומה הראשונה בבניין מרפאות החוץ) לצורך לקיחת הדם.
  4. דגימות הדם נשלחות למעבדה ולאחר השלמת הביצוע של כל הבדיקות הנדרשות התוצאות נשלחות לרופא המשפחה בתקשורת פנימית.
  5. על פי הנחיית משרד הבריאות לא נמסרות תוצאות בטלפון.