כללית און-ליין

המטולוגיה

המטולוגיה

 

מנהלת המערך: פרופ' פיה רענני

מס' טלפון - מנהלת המערך: 03-9377905/6  
מס' פקס - מנהלת המערך:      03-9240145  
דואר אלקטרוני - מנהלת המערך:
Piar@clalit.org.il

מידע שימושי