כללית און-ליין
מידע למטופל

מידע למתאשפז - מאשפוז ועד שחרור

עם אשפוזך במרכז רפואי רבין – בתי החולים בילינסון והשרון - ברצוננו להביא בפניך מידע החיוני לך ולבני משפחתך אודות נוהלי בית החולים בעניין הקבלה למיון ולאשפוז, השהות במחלקות האשפוז והשחרור מבית החולים.

האשפוז בבית החולים מתבצע כלהלן:

 • אשפוז דחוף - מתבצע באמצעות המחלקה לרפואה דחופה (חדר מיון), במצבי לידה באמצעות מיון יולדות, או בהפניה ישירה לאשפוז ממרפאת חוץ או ממכון של בית החולים.
 • אשפוז מתוכנן – אשפוז על פי הזמנה של המחלקה המאשפזת.
 • אשפוז יום – אשפוז לצורך פעולה או טיפול המתבצעים באותו יום, ולאחריהן משוחרר המטופל לביתו.

קליטה במשרד קבלה למיון ולאשפוז:

משרד הקבלה למיון ולאשפוז אחראי על קליטת מטופלים למיון בית החולים, להסדרת תהליך אשפוזם של מטופלים במחלקות האשפוז של בית החולים, וכן על קליטת מטופלים המוזמנים לאשפוז מתוכנן או לאשפוז יום.

 • בעת פנייה למשרד הקבלה על המטופל או המלווה להציג:
  - תעודה מזהה כולל תמונה.
  - מכתב הפנייה למיון (בתוקף) מאת הרופא המטפל.
  - באשפוז מתוכנן יש להציג הזמנה מהמחלקה המאשפזת.- וטופס התחייבות לאשפוז.
 • צוות משרד הקבלה יקלוט את המטופל ויפתח עבורו גיליון מיון, שהינו התיק הרפואי שילווה את המטופל במהלך הטיפול בחדר מיון.
 • המטופל יתבקש לחתום על טופס הסכמה להתקבל לבית החולים.
 • מלווה אחד בלבד יורשה להיכנס עם המטופל לחדר המיון ולצורך כך יקבל מדבקה: "מלווה במלר"ד".
 • הקבלה למיון הינה על פי נוהלי שירותי בריאות כללית ונוהלי משרד הבריאות המתפרסמים מעת לעת.

תהליך הטיפול במחלקה לרפואה דחופה (מיון):

צוות המחלקה לרפואה דחופה (מיון) פועל 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה, למתן מענה למצבים רפואיים דחופים ולהצלת חיי אדם. הצוות מעניק טיפול ראשוני ומבצע הערכה ובדיקה האם המטופל הפונה למיון זקוק לאשפוז בבית החולים לשם המשך בירור מצבו וטיפול בו או שניתן לשחררו מבית החולים להמשך טיפול בקהילה במקום מגוריו.
צוות המיון עושה כל מאמץ להעניק טיפול מקצועי ואיכותי, שירות אדיב ומסביר פנים, וזאת ביעילות ובמהירות ככל שניתן.

תהליך הבירור והטיפול במיון כרוך בהמתנה, אשר לעיתים הינה ארוכה. זאת בשל הגורמים השונים המעורבים בטיפול בפונים למיון, הן במיון עצמו והן בכלל יחידות בית החולים - בדיקת אחות, בדיקת רופא, בדיקת רופא יועץ, בדיקות דם, בדיקות דימות (רנטגן, אולטראסאונד וכו') ועוד.

הצוות עושה כל שביכולתו לזרז ולייעל את תהליך הבירור והטיפול בפונים למיון – אנא התאזרו בסבלנות.

לתשומת לבכם, בדיקת הפונים מתבצעת על פי אומדן הדחיפות הרפואית, כפי שנקבעה על ידי הצוות ולא על פי סדר ההגעה לחדר מיון.

שלבי הטיפול במחלקה לרפואה דחופה (מיון):

 • בדיקה ראשונית על ידי אחות - המטופל יעבור בדיקה ראשונית על ידי אחות ממיינת (טריאז'). בבדיקה זו יילקחו מדדים חיוניים (חום, לחץ דם וכו') ותתבצע הערכה ראשונית לגבי מידת הדחיפות לטיפול בפונה.
 • המטופל יופנה על ידי האחות לאתר הטיפול המתאים בחדר המיון או מחוצה לו (לדוגמא: מיון עיניים, מיון אא"ג, מיון אורתופדי).
 • בדיקה ראשונית על ידי רופא – המטופל יעבור בדיקה רפואית על ידי רופא אשר יקבע את המשך תהליך האבחון והטיפול.
 • בדיקות דם – במסגרת תהליך הבירור הרפואי יילקחו מהמטופל דגימות דם ויועברו לבדיקה למעבדות השונות של בית החולים.
  משך ההמתנה הממוצע לקבלת תוצאות בדיקות מהמעבדה לחדר המיון הינו כשעתיים.
 • בדיקות דימות – במידת הצורך יופנה המטופל לבצע בדיקות דימות (רנטגן, אולטרסאונד, CT וכו') כדי לסייע באבחון מצבו הרפואי.
  תיתכן המתנה לביצוע בדיקות דימות באתר אליו נשלח המטופל וכן עד לקבלת התשובות במיון, יש להתאזר בסבלנות.
 • בדיקת יועץ – במקרים מסוימים קיים צורך בקבלת ייעוץ רפואי בתחום מומחיות ספציפי (נוירולוג, אונקולוג וכו') על ידי רופא נוסף שאינו נמצא במחלקה לרפואה דחופה. הרופא יקרא על ידי צוות המחלקה לרפואה דחופה. עקב עומסי עבודה של רופאים אלו במחלקות השונות בבית החולים, תיתכן המתנה להגעת היועץ.
 • קבלת החלטה על אשפוז בבית החולים או שחרור מהמיון – רופא בכיר מהמחלקה לרפואה דחופה יבצע סיכום והערכה של כל ממצאי הבדיקות שבוצעו ויחליט האם לשחרר את המטופל מבית החולים או לאשפזו להמשך טיפול במחלקה המתאימה בבית החולים.

- המטופל המשתחרר לביתו או המלווה שלו יקבלו הסבר על מכתב השחרור מהצוות המטפל (תרופות, המשך בירור על ידי רופא בקהילה, בדיקות נדרשות וכו'). יש לפנות לרופא המטפל בקהילה עם מכתב השחרור.

- מטופל אשר יאושפז בבית החולים – יופנה למשרד קבלה לצורך הסדרת האשפוז. צוות המחלקה לרפואה דחופה יזמין עבורו סניטר אשר ידאג להעברת המטופל למחלקה בה הוא מתאשפז.

לעיתים תיתכן המתנה במחלקה לרפואה דחופה עד ההעברה של המטופל למחלקה המאשפזת, זאת בשל עומס במחלקות האשפוז.

עם אשפוזך בבית החולים ברצוננו להביא בפניך מידע החיוני לך ולבני משפחתך אודות נוהלי בית החולים במהלך האשפוז במחלקות.
מידע פרטני אודות המחלקה בה הינך מאושפז ניתן למצוא בלוח המידע המחלקתי התלוי בכל מחלקה ובעלון המידע המחלקתי אותו ניתן לקבל מהאחיות.
צוות בית החולים עושה כל מאמץ להעניק את הטיפול הרפואי ותנאי האשפוז הטובים ביותר. בכל שאלה, בירור או בעיה ניתן לפנות לצוות המחלקה בה הינך מאושפז.

קבלה למחלקת אשפוז:

 • בעת קבלתך למחלקה תתקבל על ידי אחות ורופא.
 • הינך מתבקש לדווח לצוות המטפל על כל רגישות לתרופות ו/או למזון ו/או לדם ולמוצריו.
 • יש ליידע את הרופא והאחות על תרופות אותן הינך נוטל באופן קבוע.
 • במהלך האשפוז התרופות יחולקו על ידי האחיות. אין ליטול תרופות על דעת עצמך.
 • נבקשך למסור כמה שיותר מספרי טלפון של בני משפחתך או קרובים אחרים לשעת הצורך.
 • נבקשך להביא מסמכים רפואיים קודמים, לשם השלמת המידע על ההיסטוריה הרפואית שלך.
 • במחלקות האשפוז קיימים מספר סוגי חדרי אשפוז עם היקף מיטות שונה בכל חדר.
 • כמו כן, במרבית המחלקות, סמוך לתחנת האחיות, ישנו חדר ובו מספר מיטות לגברים ולנשים בו מאושפזים חולים הדורשים השגחה אינטנסיבית. בחלק מהמחלקות קיימת יחידה לטיפול נמרץ השייכת לאותה מחלקה.
  קביעת מיקום החולים בחדרים מתבצעת על ידי צוות המחלקה, על פי שיקולים רפואיים
  ומקצועיים ועל פי צרכי המחלקה.
 • בסמוך למיטה וכן במקלחת ובשירותים יש פעמון מצוקה לעת הצורך.

 

סדר יום במחלקה:

ארוחות:

במחלקה מוגשות ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ערב. שעות הארוחות מפורטות בעלון המידע המחלקתי. הרכב הארוחה מותאם למצבו הבריאותי של כל מטופל.
באפשרותך לבחור את ארוחת הצהריים מתוך תפריט שיוצע לך בשעות הבוקר.
אם הינך רגיש לסוג מזון כלשהו או זקוק לתזונה מיוחדת, יש לדווח על כך לצוות. אם אינך יודע על הגבלה בתזונה, ניתן להתייעץ עם אחות או דיאטנית בנוגע לכך.
אם הינך מעוניין במנות "גלאט- כשר", יש להודיע על כך לאחות או לכוח העזר – בקבלתך למחלקה.

ביקור רופאים:

ביקור רופאים מתקיים מדי יום במחלקות האשפוז. מועדי ביקור הרופאים מפורסמים בלוח המידע המחלקתי התלוי בכל מחלקה ובעלון המידע המחלקתי אותו ניתן לקבל מהאחיות.
במהלך הביקור יוכל המטופל להתעדכן אודות מצבו הרפואי, להציג שאלות לצוות המטפל בו ולהיות מעורב ושותף בתהליך הטיפול.
במהלך הביקור יינתנו הנחיות להמשך הטיפול במטופל הכוללות: הוראות לטיפול תרופתי, הוראות לבדיקות שונות אותן יש לבצע וכן יוחלט על טיפולים, פעולות או ניתוחים שעל המטופל לעבור.

מסירת מידע רפואי על ידי רופאים:

במהלך האשפוז המטופל זכאי לקבל מידע מפורט על מצבו הבריאותי - אודות הניתוח, הטיפול או הבדיקות הנדרשות.
באישור המטופל, יינתן מידע רפואי על מצבו הבריאותי לבני משפחתו. אם הינך מתנגד למסירת מידע לקרוביך, אנא מסור זאת לרופאים.
מועדי מסירת מידע רפואי על ידי רופאים מפורסמים בלוח המידע המחלקתי התלוי בכל מחלקה ובעלון המידע המחלקתי אותו ניתן לקבל מהאחיות.

 • פגישה עם מנהל המחלקה יש לתאם מראש עם מזכירת מנהל המחלקה.
 • לפגישה עם עובדת סוציאלית, דיאטנית, פיזיותרפיסטית - אנא פנו באמצעות מזכירת המחלקה או אחות.

 

ביקור אורחים אצל מאושפזים במחלקות האשפוז:

שעות ביקור אורחים במחלקות האשפוז: בכל יום עד השעה 21:00.

שעות ביקור אורחים במחלקות יולדות: בכל יום, בשעות 20:00-18:00.
בימי שישי ושבת, ובערבי חג וחג, גם בשעות: 14:00-13:00. 
לרשותכם פינות ישיבה ומתחם משחקים לילדים באולם הכניסה בקומת מחלקות היולדות והיילודים. נודה על שיתוף הפעולה.

ביחידות לטיפול נמרץ ובמחלקות מסוימות קיימות שעות ביקור אורחים מצומצמות יותר וכן קיימות הגבלות שונות בנושא ביקור מאושפזים. אנא התעדכנו אודות הנחיות אלו במחלקה בה מאושפז המטופל.

 • על מנת לשמור על מנוחת המאושפזים ופרטיותם נא להמעיט במספר הביקורים ובכמות המבקרים בו זמנית, בכך גם תסייעו במניעה של העברת זיהומים במחלקה ובבית החולים.
 • אין לבצע כל התערבות טיפולית בחולה ובכלל זה: הורדה מהמיטה, הורדת דפנות המיטה או האכלה, ללא קבלת אישור מהצוות.

 

שחרור מהמחלקה:

ביום השחרור יודרך המטופל על ידי אחות ורופא, ויקבל לידיו מכתב שחרור איתו יש לפנות לרופא המטפל בקהילה, זאת כדי לשמור על רציפות הטיפול הרפואי. אנא וודא כי הינך מבין את ההוראות שנכתבו במכתב השחרור ובכל שאלה אל תהסס לפנות לרופא או לאחות.
במידת הצורך יוזמן המטופל להמשך מעקב רפואי במרפאת החוץ של המחלקה.

מידע כללי:

 • העישון בין כותלי בית החולים אסור על פי חוק!
 • בית החולים אינו אחראי על חפצי ערך. במידת הצורך, ניתן להפקיד חפצי ערך במשרד הקבלה בחדר המיון. לשם כך יש לפנות לקבלת מידע לאחות המחלקה.
 • אנא שמרו על כבוד הצוות המטפל, והישמעו להנחיותיו.
 • אנא שמרו על השקט, על הניקיון ועל רכוש בית החולים והמאושפזים.
 • בבית החולים מתקיימת הוראת סטודנטים במקצועות הרפואה, הסיעוד ובמקצועות בריאות אחרים. אנו מקווים שתגלו סובלנות והבנה לנושא חשוב זה.​