כללית און-ליין
מידע למטופל

דף מידע למטופל.ת לפני ביצוע בדיקה רפואית*

מטופל.ת יקר.ה,
ריכזנו עבורך מידע מפורט אודות זכויותיך בעת ביצוע בדיקות שיש בהן כדי לפגוע בצנעת הפרט.
אנו כאן בשבילך, בכדי להעניק לך טיפול מיטבי.

 1. הבדיקה אותה הנך עומד/ת לעבור היא בדיקה שיש בה אפשרות לפגיעה בצנעת הפרט, בשל אחד מאלה:
  • צורך להסיר בגדים
  • מגע בגוף מתחת לבגדים
  • מגע באיזורים מוצנעים בד"כ
  • מגע באברי המין או בשדיים או בעכוז וכדומה
  • שאלות הנוגעות לתפקוד מיני, לדימוי הגוף וכדומה
 2. דע/י שזכותך לבקש נוכחות אדם נוסף שילווה אותך במהלך הבדיקה, כגון בן משפחה פרט למקרים בהם נוכחות המלווה מסכנת אותך או מפריעה לבדיקה. ניתן לבקש נוכחות איש צוות נוסף מהמרפאה/בי"ח, רק בהתאם לזמינות ולאפשרויות.
 3. זכותך לבקש את הפסקת הבדיקה בכל מקרה שבו תחוש/י אי נעימות, גופנית או נפשית, מבוכה או מצוקה מכל סיבה אחרת.
 4. חל איסור על מטפלים או אנשי צוות במוסד הרפואי לספר לך בדיחות גסות או מיניות או להתבטא כלפיך באופן מיני, גם אם הכוונה למחמאה; אסור להתבטא כלפיך באופן לא מכבד בהתייחס לאיברי גוף או לאורח החיים שלך או של איש הצוות/המטפל; אסור להשמיע באזניך התייחסויות או הערות על חיי המין שלך או של המלווים שלך או של המטפל; אסורות התייחסויות להתנהגויות מיניות, בעיות מיניות או נטיות מיניות שלך או של המטפל או של אחרים, שאינן רלוונטיות לטיפול. אם דבר מכל אלה הוא רלוונטי לטיפול, על המטפל להסביר זאת בשפה ברורה ומכבדת.
 5. זכותך לקבל הסבר על מידת החשיפה הצפויה מהבדיקה, המגע הצפוי בגופך והצורך בשימוש במכשירים במהלך הטיפול/בדיקה.
 6. בבדיקות שכוללות מגע חודרני, כגון: בדיקה גינקולוגית, וגינלית, רקטלית, אורולוגית, או הכוללת חשיפה או מגע באיברים אינטימיים כגון שדיים, עכוזים, פנים הירכיים, או באיברי המין, זכותך לקבל הסבר מראש על הצפוי במהלך הבדיקה.
 7. אסור לכפות עליך נוכחות של אדם נוסף בחדר, בניגוד לרצונך, במיוחד במהלך בדיקות חודרניות והפוגעות בצנעת הפרט. יש לבקש את הסכמתך להשתתפות אנשים נוספים פרט למטפל בבדיקה ולכניסת אנשים נוספים לחדר, כולל סטודנטים )פרט למצבי חירום(.
 8. כשהנך נמצא/ת בחדר במהלך בדיקה חודרנית על אנשי צוות אחרים לנקוש על הדלת ולחכות לתשובה בטרם כניסתם.
 9. על המטפלים לבקש ממך לפשוט בגדים אך ורק כאשר הדבר הכרחי לצורך הבדיקה / טיפול, ובמקרה כזה יבקשו ממך לפשוט רק את הבגדים שהכרחי לפשוט בליווי הסבר לצורך.
 10. זכותך לשמירה על כבודך ופרטיותך בעת פשיטת הבגדים וההתלבשות בחזרה, בחדר הבדיקה יהיה פרגוד שבאפשרותך להתפשט מאחוריו ולהתכונן לבדיקה, ללא נוכחות אדם נוסף (גם לא המטפל).
 11. ככלל עליך להתפשט בעצמך, או בסיוע מלווה מטעמך, אלא אם אינך מסוגל לעשות זאת, שאז ניתן לבקש את עזרת מטפל או איש צוות. הסטת בגד הנחוצה לשם בדיקה תיעשה בדרך כלל על ידך, אלא אם הנך מתקשה בכך.
 12. זכותך שהאיבר הנבדק או המצולם יחשף רק ברמה המינימלית ההכרחית לצורך הבדיקה, וזכותך לקבל אמצעי לכיסוי איברים מוצנעים בזמן הבדיקה/טיפול )כגון מגבת, נייר מתאים או חלוק(, ככל שהדבר אינו פוגע בבדיקה/טיפול. אם אין אפשרות לכיסוי זכותך לקבל הסבר על כך.
 13. זכותך לבחור ולהחליט, במידת האפשר, ביחס לתהליך של בדיקה הכוללת חשיפה של איברים. זכותך לציין האם ברצונך שהחדר יהיה נעול בזמן הבדיקה/טיפול, או לא.
 14. זכותך שלא יופנו אליך מצד מטפל או עובד המוסד הרפואי הצעות בעלות אופי מיני, ולא חלה עליך חובה להראות שאינך מעוניינ/ת בהצעות כאלה. יודגש כי הצעות בעלות אופי מיני הן פסולות ואסורות גם אם הראית עניין חיובי בהן.
 15. זכותך שמטפלים וצוות לא יעירו לך הערות בנוגע לחזותך או למראה הגוף שלך, שלא למטרות רפואיות רלוונטיות לטיפול. אם הערה בנושא היא רלוונטית לטיפול זכותך לקבל על כך הסבר ברגישות ובמקצועיות.
 16. זכותך להתלונן על כל פגיעה בזכויות כאמור לעיל, על ידי הגשת תלונה. 

 

*נספח 2 מתוך חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, בנושא טיפול בתלונות בעקבות פגיעה או הטרדה מינית במהלך טיפול רפואי