פתולוגיה

 

מחלקות, יחידות ומרפאות

מנהלת המערך: פרופ' מאורה פיינמסר

בילינסון -
מס' טלפון: 03-9376185/96   
מס' פקס: 03-9376186 

השרון -
מס' טלפון: 03-9372390/4790
מס' פקס: 03-9372349

מידע שימושי