דף הבית

בית חולים ירוק ובטוח

המרכז הרפואי רבין מוביל בתחומים רבים בישראל וביניהם תחומי ניהול איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה ואיכות בתעבורה

אחריות סביבתית

בשנים האחרונות אירעו ברחבי העולם אירועים סביבתיים חריגים וחלה הידלדלות הולכת וגוברת של משאבי טבע.
אירועים אלו הובילו להכרה, בקרב ארגונים ברחבי העולם, כי שמירה על איכות הסביבה הינה נושא בעל חשיבות ממדרגה ראשונה וחיונית לצורך קיימות סביבתית ושימור משאבי טבע לדורות הבאים.
כמרכז רפואי מוביל בישראל, השמירה על הסביבה בעינינו, היא גם שמירה על ערכי נוף, טבע ואיכות סביבה.
המרכז הרפואי רואה חשיבות עליונה בשמירה על הסביבה וחרט על דגלו את המדיניות הסביבתית.

הצהרת המדיניות

בית חולים ירוק