כללית און-ליין
יחידות מנהליות
פנייה ליחידה

דרכי התקשרות

תיעוד רפואי: 03-9372453​
מס' טלפון: 03-9372288/9

מס' פקס: 03-9372541
דואר אלקטרוני:
מזכירה לקבלת מידע רפואי - טלי חלה Talih2@clalit.org.il

ימים ושעות פעילות

​ימים א'-ה' בשעות: 15:00-08:00

כיצד מגיעים למחלקה

​מרתף בית החולים קומה (1-) במעלית ליד הדיאליזה.

רישום ומידע רפואי - השרון

מנהלת המחלקה – חגית מקייטן

על היחידה

המחלקה לרישום ולמידע רפואי עוסקת בניהול מאגרי מידע של מערך האשפוז של בית החולים ושמירתם בהתאם לכל דין.
המחלקה מונה כ-10 עובדים מיומנים שעברו השתלמויות, כל אחד בתחומו, כל העובדים עברו השתלמות בחוק זכויות החולה, אבטחת מידע, הדרכות אש, הדרכת עובדים לבעלי צרכים מיוחדים- מצגת נגישות.
המחלקה מחולקת ליחידות הכוללות:

 1. ארכיון תיקי אשפוז: הכולל את כל אשפוזי החולה, איתור תיק ארכיון מתבצע לפי מספר תעודת זהות. זמן שמירת התיק נקבע על פי נוהלי משרד הבריאות.
 2. יחידה לסימול אבחנות: קביעת קוד למחלות וניתוחים לפי קודי אבחנות בינלאומיים.
 3. תיעוד רפואי: מספקת מידע לגורמי חוץ וגורמי פנים בכל הנוגע לאשפוזים, למיון, למכונים ולמרפאות.
 4. יחידה לניהול סיכונים ויחידה המטפלת בפטירות מן המניין ופטירות חריגות. ניהול ספר פטירות.
 5. יחידה לבקרה ניתוחים דיפרנציאלים.
 6. יחידה להדרכה בנות שירות ומזכירות בסטא'ז

המחלקה עוסקת בשלמות ובקרה על איכות הרשומה הרפואית לפי הוראות משרד הבריאות, ומתעדכנת בכל הנהלים המופצים ע"י משרד הבריאות, ושירותי בריאות כללית.
טיפול בתיקים הרפואיים המגיעים ממחלקות האשפוז.
המחלקה עוסקת בסימול מחלות: קביעת קוד למחלות ולניתוחים לפי הנחיות משרד הבריאות והנחיות בינלאומיות ורישומם במערכות הממוחשבות.
איתור מקרי ממאירות ושליחת העתקים מסיכומי המחלה למרכז לרישום סרטן שבמשרד הבריאות.
סיוע בשליפת מידע לפי אבחנה.
טיפול במערך ההחלפות למזכירות בחופשה.
הדרכה הטמעה ובקרה על עבודת המזכירות הרפואיות במחלקות.
רישום בשעת חירום: הכנת תיקים לנפגעים, הדרכת הרשמות והשתתפות בתרגילים ובאירועי שע"ח.
מסירת מידע לגורמי חוץ תוך הקפדה מרבית על ההיבטים המשפטיים ברפואה.

מסירת מידע רפואי אודות מטופל:

בכפוף להוראות חוק זכויות החולה: "מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע מהרשומה הרפואית, לרבות העתקה, המתייחסת אליו".

 1. מסירת מידע מותנית בקבלת מכתב בקשה מהמטופל או מהאפוטרופוס הטבעי כאשר מדובר בילידים עד גיל 18.
 2. מסירת מידע לבא כוחו של המטופל  על פי החוק (לבני משפחה, או כל גוף אחר המייצג את החולה):
  המטופל נותן את הסכמתו למסירת המידע הרפואי עם הצגת כתב ויתור על סודיות רפואית
 3. מסירת מידע למי שהתמנה לכך על פי צו בית המשפט.
 4. מסירת המידע כרוכה בתשלום המתעדכן מעת לעת ונקבע ע"י משרד הבריאות.
 5. מידע אודות נפטר – היורשים החוקיים רשאים לקבל מידע,
  1. ע"י הצגת צו ירושה חתום ע"י בית המשפט או בית דין רבני.
  2. ע"י צו ירושה החתום ומאושר ע"י בית המשפט (צו קיום צוואה).
   משך ההמתנה לקבלת מידע רפואי: כשבועיים מיום קבלת המכתב או הבקשה במחלקה לרישום מידע רפואי.


תחומי עיסוק של המזכירות הרפואיות במחלקות האשפוז:

דאגה לשלמות ואיכות הרשומה במהלך האשפוז (צירוף ממצאים ועריכת התיק).
מתן שירות למטופלים ובני משפחותיהם ( זימון, קבלה, שחרור, הפניה לביצוע בדיקות, לפני אשפוז ובמהלכו ומתן תור למרפאה בעת השחרור).
סיוע לצוות הרפואי והסיעודי במחלקה.
מזכירות כללית: הדפסה, טלפונים, דואר, תכתובת, דיווחים שונים לפי הוראות.

צוות המחלקה


שי ארז, עלמנש אליאס, יבגניה קיסר – רישום וסימול אבחנות
טלי חלה – מזכירת מידע רפואי
משרד הרשומות הרפואיות + המזכירות הרפואיות במחלקות האשפוז, חדרי ניתוח, מכון לפתולוגיה ויחידת הצנתורים כוללת כ-35 עובדים.