מערך המעבדות

בדיקת תפקודי טסיות

לבדיקת תפקודי טסיות יש להצטייד בטופס 17 ובהפניה של הרופא ולהתקשר למעבדה בכדי לקבוע תור. טלפון: 03-9376663/4.

הנחיות למטופלים המגיעים מחוץ לבית החולים למוקד לקיחת דגימות לבירור קרישיות יתר או דמם:

 1. יש להצטייד בהפניה מהרופא ובטופסי 17 לבדיקות הכלולות בסל הבריאות.
 2. יש להגיע למשרד מרפאות החוץ בימים א'-ה' (חוץ מערבי חג וחוה"מ), 12:00-07:30 ללא קביעת תור.
 3. במשרד מרפאות החוץ יש למסור את טופסי ה-17 עבור בדיקות שנמצאות בסל ולשלם עבור הבדיקות שאינן בסל, ולקבל מדבקות.
 4. לאחר קבלת המדבקות יש לעלות לחדר 161 (בקומה הראשונה בבניין מרפאות החוץ) לצורך לקיחת הדם.
 5. דגימות הדם נשלחות למעבדה ולאחר השלמת הביצוע של כל הבדיקות הנדרשות נשלחות התשובות בדואר לרופא המפנה ולמטופל. על המטופל למלא טופס ייעודי במוקד לקיחת הדם ולאשר קבלת התוצאות בדואר.
 • בדיקות מחוץ לסל הכרוכות בתשלום ע"י הנבדק (אין צורך להביא טופס 17):
  • Factor Five (FV) Leiden
  • Prothrombin mutation 20210 (Factor II mutationׁ
  • MTHFR
 • בדיקות בסל הדורשות טופס 17:

 

​קוד לקבלת   טופס  17 - (למטופלי כללית):בדיקה​​קוד לקבלת   טופס  17 - (למטופלי כללית):בדיקה​
72627​Lupus Anti-coagulant​72635​Clotting Factor II​
72819​Protein C​72639​Clotting Factor V​
72822​Protein S​72641​Clotting Factor VII​
72594​Anti Thrombin III​72632​Clotting Factor X​
72790​Activated Protein C Resistance​72643​Clotting Factor VIII​
72610​Thrombin Time​72644​Clotting Factor IX​
72336​Plasminogen​72634​Clotting Factor XI​
72650​Clotting Factor XII​
72637​Clotting Factor XIII​
​72632Anti FXa:
Clexane(LMW Heparin)
Rivaroxaban (Xarelto)
Apixaban(Eliquis)​
72621​D-Dimer​
72610​Dabigatran (Pradaxa)​72594​Alpha2-antiplasmin​
72643​VWF Antigen​
72643​VWF Ristocetin​