קרדיולוגיה

ד"ר ירון רזון

רפואת ילדים, קרדיולוגיה ילדים

פרטים אישיים

תפקידים ומינויים:

רופא בכיר במרפאה למומי לב מולדים במבוגר במסגרת המערך לקרדיולוגיה בבית חולים בילינסון.
רופא בכיר במכון הלב במרכז שניידר לרפואת ילדים.

לימודים: 

האוניברסיטה העברית בירושלים, 1989-1996

מקום התמחות:

ילדים - במרכז שניידר לרפואת ילדים 1997-2002
קרדיולוגיה ילדים - במרכז שניידר לרפואת ילדים 2005-2008

מינוי אקדמי:

מדריך

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

האיגוד לקרדיולוגיה ילדים
החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה
החוג למומי לב מולדים במבוגר

שטחי התעניינות מיוחדים:

מומי לב מולדים ואקו לב במומים מולדים, מגיל העובר ועד הגיל המבוגר.

ניסיון קליני קודם:

התמחות ברפואת ילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים.
רופא בכיר בטיפול נמרץ לב ילדים במרכז שניידר לרפואת ילדים.
התמחות על בקרדיולוגיה ילדים במרכז שניידר.

עיסוק במחקר:

מחקר קליני.