My Clalit
השתלות איברים

השתלת מעי

השתלת מעי

בילינסון הוא בית החולים החלוץ בישראל בתחום השתלות מעי במבוגרים. השתלה של מעי דק היא ניתוח מורכב הדורש מיומנות רבה מצד המנתח וליווי צמוד מצד גורמים רבים לאחריו.