My Clalit
השתלות איברים

השתלת קרנית

השתלת קרנית

השתלת קרנית העין היא ניתוח בו מוחלפת קרנית המטופל העכורה או המעוותת, בקרנית בריאה שהתקבלה מתורם. החולה עובר ממצב של ראייה מטושטשת או אפילו עיוורון, למצב של החזרת מאור עיניו. 
בילינסון ניצב בשורה אחת עם המרכזים המובילים בעולם בתחום השתלות הקרנית.

השתלת קרנית - בילינסון - עדות מושתל