כללית שלי
פלסטיקה וכוויות

ד"ר אמיר אברהם

פרטים אישיים