כללית און-ליין
השתלות איברים
  מאת:
 • רחל זינגר, אחראית עבודה סוציאלית מערך השתלות בילינסון, לימור סלוק, עובדת סוציאלית במערך ההשתלות ומכון הכבד בילינסון

זכויות לאחר השתלת כבד

מהן הזכויות להן זכאים מושתלי כבד? מדריך מפורט ובו התרופות, הגמלאות, הקצבאות, ההנחות במס הכנסה וארנונה ועוד כל מה שכדאי לדעת

השתלת הכבד היא אירוע משמח למושתל, למשפחתו הקרובה ולסביבתו. אך כל אלה יודעים היטב שהניתוח עצמו וההחלמה ממנו הם שלב נוסף בהתמודדות מורכבת  במעגל החיים. מהניסיון הרב שצברנו בבילינסון כמרכז שמבצע את רוב השתלות האיברים בישראל עולה באופן חד משמעי שאחד הגורמים המקלים בתהליך ההחלמה, הוא ידע בנושא הזכויות של המושתל.
למשל, בשנה הראשונה לאחר ההשתלה המושתל זכאי להטבות סוציאליות שונות מהביטוח הלאומי וממס הכנסה. לאחר שנה יש להגיש בקשה לוועדה רפואית בביטוח בלאומי על מנת לקבוע מחדש את אחוזי הנכות.
בנוסף, מושתל הכבד מוגדר כחולה כרוני וככזה הוא זכאי לפטור מתשלום עבור התרופות. לאחר ההשתלה המושתלים שמקבלים טיפול תרופתי למניעת דחיית השתל זכאים גם לטיפולי שיניים במימון המדינה.
העובדת הסוציאלית במחלקת ההשתלות בבילינסון עומדת לרשות המושתלים לכל מידע וסיוע. לפניכם עיקרי המידע שאספנו מגופים שונים.
לכל שאלה נוספת – ניתן לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקת השתלות 9376463 -03  או לשירות לעבודה סוציאלית 9377381/4 -03.

זכויות המושתל:

קצבת נכות כללית

קצבה המיועדת לאנשים מגיל 18 עד גיל הפנסיה.
מושתל כבד אשר זכאי לקצבת נכות לפני ההשתלה ימשיך לקבל קצבה זו גם לאחר ההשתלה לפחות לתקופה של כשנה ולאחר מכן, תיבדק זכאותו מחדש.

מושתל אשר עבד עד יום ההשתלה וימשיך לעבוד אחריה אינו זכאי לקצבה אלא במידה ולא יוכל לחזור לעבודתו הקודמת. יש לפנות לעו"ס במחלקה לצורך הנחיות לדרך הפניה.

קצבת שירותים מיוחדים

קצבה המיועדת לאנשים מגיל 18 עד גיל הפנסיה.
הקצבה מיועדת לטיפול במושתל המתקשה בתפקוד אישי לאחר השתלה וזקוק לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום–יום  כגון: הלבשה, אכילה, רחצה, ניידות ושליטה על הפרשות.
במידה והמושתל קיבל  קצבה זו לפני ההשתלה, ניתן להגיש טפסים להחמרת מצב לאחר ההשתלה ולקבל זכאות לאחוז השתתפות גבוה יותר (על פי בדיקה ואישור של ביטוח לאומי).

במידה והמושתל לא קיבל את קצבת השירותים המיוחדים, ניתן לפנות לאחר השתלה בתביעה לביטוח לאומי, מושתל  זכאי לקצבה זו בשיעור של לפחות 50% לאחר ההשתלה, לתקופה מוגבלת של כשנה אחת.

לקצבת נכות ו/או שירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל הפרישה (נשים 62, גברים 67) המבוטחים בביטוח הלאומי.

יש לפנות לעו"ס המחלקה. הבקשה מוגשת לביטוח לאומי ישירות דרך העו"ס בתהליך מהיר ומקוצר.

גמלת סיעוד 

גמלה זו ניתנת ע"י פניה לביטוח לאומי לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה (נשים 62, גברים 67) הגרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום: הלבשה, רחצה, שליטה על סוגרים, קושי בניידות וכיו"ב.

למי שנמצא זכאי לגמלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד (מטפל או מטפלת) לסייע לו בפעולות היום יום, בניהול משק הבית, להקל על משפחתו את הטיפול בו וההשגחה עליו. כיום ניתן לקבל חלק מהעזרה בכסף.

לצורך מימוש זכאות זו יש לפנות לעו"ס במחלקה.

מלונית החלמה לאחר ניתוח

מושתל כבד זכאי להחזר כספי מטעם קופת החולים לשהיה במלונית החלמה בארץ לאחר אשפוז של חמישה לילות לפחות לאחר ניתוח.

שיקום לאחר ניתוח

לאחר ניתוח השתלה תבדק ע"פ הצורך אפשרות לשיקום, זאת על מנת לסייע לאדם לחזור לתפקוד מרבי. התהליך יכול להתקיים במסגרת אשפוזית או בקהילה ושותף לו צוות רב מקצועי שכולל רופא שיקומי, צוות סיעודי, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק,  קלינאי תקשורת,  דיאטנים, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים. בנוסף בית החולים מפעיל קבוצות פיזיותרפיה המיועדות למושתלי כבד באופן יחודי.

גמלת ניידות

מושתל כבד הסובל מפגיעה ברגליו ומוגבל בכושר ההליכה ,המבקש לתבוע גמלת ניידות – צריך להגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות. ניתן לקבל טופס זה אצל עו"ס במחלקה או בהורדה מאתר משרד הבריאות.

מי שאין בבעלותו או ברשותו רכב עשוי להיות זכאי לקצבת ניידות לחסר רכב ולתוספת קצבה, כדי לממן לו נסיעות בתחבורה ציבורית, הסעות ועוד ובלבד שהוא עונה על תנאי הזכאות.

שיקום מקצועי

מושתלי כבד אחרי השתלה שלא עבדו או זקוקים להסבה מקצועית זכאים לשיקום מקצועי, בביטוח לאומי. הזכאות אינה מותנית בקבלת קצבה.
השירות ניתן ע"י עובדים סוציאליים בביטוח לאומי, תוך אבחון ויעוץ שיקומי ותעסוקתי, המלווים את המשתקם לאורך התהליך עד השתלבותו בעבודה.

בתקופת השיקום ישולם למשתקם המשך קצבת נכות וכן הוצאות נוספות הכרוכות בשיקום (דמי לימוד, נסיעות ועזרים).

טיפולי שיניים למועמדים להשתלה ומושתלים

בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי (סעיף 13) נקבע כי כל תושב זכאי לטיפולי שיניים וחניכיים אם הם מהווים שלב הכרחי ומציל חיים עפ"י קביעה רפואית. מושתלי איברים או מח עצם המקבלים טיפול תרופתי למניעת דחיית השתל הם אוכלוסייה בסיכון גבוה לחלות במחלות זיהומיות סיסטמיות ועל כן מוגדרים כתושבים זכאים.

סל השירותים למועמדים להשתלת איבר כולל:
טיפולים משמרים:
בדיקה ותוכנית טיפול כולל צילומים, סילוק מוקדי עששת ושחזור שן, טיפול שורש, עקירות שיניים, הסרת אבנית.

סל השירותים לאחר ההשתלה כולל:
*רק בשנתיים הראשונות

תרופות, החזרים ודמי השתתפות

מושתלי כבד מוגדרים כ"חולים כרוניים" לפי רשימת מחלות שנקבעה ע"י משרד הבריאות. (יש לוודא כי הגדרה זו מופיעה ליד שם המטופל בקופת החולים בה אתה מבוטח).

 •  לחולה כרוני  קיימת תקרה חודשית לתשלום דמי השתתפות עבור כל סוגי התרופות (הכלולות בסל הבריאות) שהוא צורך. שיטת יישום התקרה מתבצעת על פי נהליה של כל קופת חולים (שיטה מצטברת שעל פיה התשלום נפסק עם ההגעה לתקרה או שיטה של ביצוע זיכויים וזאת על בסיס צבירה רבעונית או חצי שנתית).
  יש לוודא את צורת ההתחשבנות הנהוגה בקופת החולים בה אתה רשום. בכל קופה, קיימת תקרת השתתפות שונה.
 • מושתלי כבד פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור תרופות  המיועדות לדחיית האיבר המושתל.


מס  הכנסה

 • נכה אשר נקבעו לו 100% או 90% נכות ומעלה, בשיטת האחוז הפוחת (במצטבר) זכאי לפטור ממס על הכנסתו  עד לתקרה מסוימת. תקרה זו, מתעדכנת מפעם לפעם .
 • נכה אשר שיעור נכותו נקבע ל- 100% נכות לצמיתות – זכאי באופן אוטומטי לפטור ממס.
 • פטור ממס ניתן לקבל מפקיד השומה על ידי הגשת בקשה בצירוף  פרוטוקול הועדה הרפואית ואין צורך לעבור ועדה רפואית מיוחדת לפי תשלום. 
 • מי שלא נקבעו לו אחוזי נכות, אך יש לו הכנסה חייבת ועבר אירוע רפואי כלשהו – רשאי לגשת לוועדה רפואית המשותפת למס הכנסה ולביטוח הלאומי. קבעה הועדה הרפואית את אחוזי הנכות הרפואית ל- 100% או 90% ומעלה, בשיטת האחוז הפוחת (במצטבר) לצמיתות או לתקופה ארעית יחול סעיף הפטור. (הכוונה לנכות רפואית ולא נכות תפקודית).


על המבקש הפנייה לוועדה רפואית מיוחדת לפנות לפקיד השומה, לפתוח תיק ולמלא טופס בקשה לפטור ממס. עם קבלת הבקשה יקבל הפונה ממשרד השומה טפסים 0169 ו- 0169 א  והוראת תשלום  לאגרה.
מסמכים אלה בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים יש להעביר למוסד לביטוח לאומי.

זכויות נלוות למקבלי קצבת נכות כללית

הנחה בארנונה - התקנות קובעות כי רשות מקומית רשאית לתת הנחות בשיעורים שונים בתשלומי הארנונה:

 • לנכה שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% נכות ומעלה - ההנחה בשיעור שאינו עולה על 80%.
 • לנכה אשר טרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% – ההנחה בשיעור שאינו עולה על 80%.
 • לנכה אשר דרגת נכותו הרפואית היא בשיעור 90% ומעלה – הנחה בשיעור שאינו עולה על 40% ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.
 • הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות. ההנחות האמורות לעיל הן בשיקול דעת המועצה/הרשות ולפי החלטתה. הערה: ההנחה מותנית גם בהכנסת בן/בת הזוג. ניתן לפנות במקרים מיוחדים (מחלות אחרות במשפחה, קושי כלכלי ועוד) לוועדת הנחות ברשות.

הנחה באגרות חנוך ומעונות
ניתן לקבל במחלקת החינוך ברשות המקומית  עם הצגת אישור נכות מהביטוח הלאומי.

השתתפות בשכ"ד

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד).
מי שאין לו ולא הייתה לו דירה בבעלותו, כאשר בן הזוג אינו עובד וההכנסה היחידה היא  קצבת נכות של החולה – זכאים לסיוע.

בקשות לסיוע יש להפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות עם המסמכים הנדרשים.
המסמכים הנדרשים: צילום של תעודת זהות (יש להציג את התעודה המקורית).
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גבוה קצבת הנכות ב- 3 החדשים האחרונים. אישור על אחוזי הנכות.   חוזה שכירות חתום.

הנחה בשרותי טלפון - בזק

בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה (לצמיתות), זכאים להנחה או פטור; מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה. ההנחה היא על פעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.
יש לפנות למשרדי בזק לקבלת טופס בקשה, אותו יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים: תצלום חשבון טלפון האחרון. תצלום חוזה שכירות עדכני (יצורף על ידי פונה הגר בשכירות אשר הטלפון בדירה אינו רשום על שמו). אישור ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי המעידה על נכות רפואית של 80% ומעלה, לצמיתות. אישור על קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה. (רק צירוף 2 אישורים אלה יזכה בהנחה המבוקשת).
טופס הבקשה והמסמכים הדרושים יישלחו על ידי הנכה לכתובת: אגף השיקום, משרד העבודה והרווחה, ת.ד. 1260, ירושלים 91012. טל. לברורים 199.

פטור במס רכישה

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר השתכרות של 75% לפחות לצמיתות זכאים להנחה במס רכישה בעת רכישת דירה למגורים או קרקע עליה תיבנה דירה למגורי הנכה תוך שנתיים. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי דרגת נכות רפואית של 100% לצמיתות זכאים להנחה במס רכישה.  מס שישולם בתנאים הנ"ל יהיה בשיעור 0.5% משווי הרכישה.                                      
ההנחה ניתנת רק פעמיים במהלך החיים.
כדי לקבל את ההנחה יש לפנות  למשרדי מיסוי מקרקעין בו נמצא הנכס ולהגיש:

 • הצהרה על רכישה.
 • בקשה לפטור בגין הנכות (ע"ג טופס מוגדר)
 • אישור מטעם הועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי על אחוז הנכות.

לבירורים: מחלקת שומת מקרקעין, ירושלים – טל. 6545222-02, תל-אביב טל. 03-5656170

פטור מרישום מקרקעין

המשרד מעניק פטור לנכים בעלי 100% נכות  כמשמעותם לפי חוק ביטוח לאומי, נוסח משולב 1998, בלשכות רישום מקרקעין (טאבו) או בלשכות המקרקעין האזוריות לפי הפירוט הבא: פטור מתשלום אגרות שונות  בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין.
יש להגיש בקשה אישית בכתב אל אחת מלשכות המקרקעין ברחבי הארץ, בצירוף תעודות ואישורים המעידים על נכותו של המבקש.

פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי

מקבלי ק. נכות בדרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה יכולים לפנות למח' הגביה ולקבל פטור.

הנחה בתחבורה ציבורית

האישור נשלח לכל נכה לביתו ע"י משרד התחבורה.

מומלץ: בפניה לכל אחד ממשרדי הממשלה או סניפיה ניתן לקבל הנחה/ פטור מתשלום אגרות שונות עם הצגת אישור הביטוח הלאומי (בד"כ מוכר מ75% ומעלה).

שירותים חברתיים

אל המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים, יכול לפנות כל חולה, בן משפחה או קרוב. בכל מחלקה ישנה עובדת מיון והערכה אשר מקבלת את הפניה ונותנת מענה בהתאם לזכאות הפונה ומבחן צרכים. חלק מהסיוע ניתן בתחומים הבאים : עזרה בבית לאחר הניתוח (עד קבלת עזרה מביטוח לאומי), השלמת ציוד ביתי בסיסי, השתתפות בהוצאות נסיעה, עזרה בתזונה מיוחדת, טיפולי שיניים וכו'.

תו נכה

מי זכאי: נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל מגבלות ברגליו, הנכות ו/או דרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות.
הליך קבלת תג חניה: קבלת תג חניה מותנה באישור מרופא אגף הרישוי, על מבקשי תג החניה למלא טופס בקשה ולשלוח למשרד הרישוי הראשי בצירוף המסמכים הבאים: צילום ת.ז. + הספח, צילום רישיונות רכב ונהיגה, אישור על אחוזי נכות רפואית מ- 60% ומעלה (העתק מפרוטוקול ועדה מביטוח לאומי על אחוזי הנכות) מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים מרופא מקצועי המתייחס ליכולת הניידות/הליכה.

בקשות לתו נכה יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100. או בפקס 03-5027686.
אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.
אגודות לעזרה
עמ"כ - עמותת מושתלי כבד:  יו"ר שרה וקסלר  טל: 5441640 -03
ח"צ - עמותה ישראלית לסובלים מהפטיטיס B ו C : יו"ר שמואל שפירא 5694400 -054
המרכז הלאומי להשתלות "אדי": מנהלת תמר אשכנזי, טל : 610 –609- 800 - 1
יד שרה: השאלת ציוד - במרכז שניידר לרפואת ילדים, טל: 9253103 - 03 סניף מרכזי ביפו: 6817222 -03
עזר מציון: הסעות, ציוד רפואי, ארוחות וכו' טל: 5742742 - 03 סניף מרכזי
עזרה למרפא: (הרב פירר) ציוד רפואי וכו' טל: 5777000 -03