כללית שלי
יחידות מנהליות

דרכי התקשרות

מס' טלפון: 03-9377215/9 
מס' פקס:     03-7426868

דוברות ויחסי ציבור

מנהלת המחלקה: ורד קויטל

​על המחלקה

משרד הדוברות ויחסי הציבור במרכז רפואי רבין (בתי החולים בילינסון והשרון) אחראי לפעילות ההסברה, ולפרסום המרכז הרפואי בקרב הציבור. הדוברת אחראית על ייזום והפצתן של כתבות והודעות שוטפות אודות חידושים רפואיים, מחקרים, טיפולים מצילי חיים ועוד הנעשים במרכז הרפואי, בכל אמצעי התקשורת. במקרה והארגון נדרש לכך, באחריות הדוברת לתת מענה ותגובה לתקשורת.

במסגרת הפעילות השוטפת של משרד הדוברות, אחראית הדוברת על עריכת והפקת עיתון בית החולים "רבין המגזין" וייזום אירועים ופעילויות מקדמות ומטפחות תדמית. משרד הדוברת אחראי גם על ההפקה והליווי של אירועים אלו, וכן על בנייתו, הפעלתו והזנתו בתכנים של אתר האינטרנט של המרכז הרפואי.

 צוות המחלקה


מנהלת המחלקה:
ורד קויטל

עוזרת דוברת:
שלומית דיוינסקי

אחראית תחום אינטרנט:
קרן וינר

מזכירות המחלקה:
ליאת חסון