כללית און-ליין
יחידות מנהליות

דרכי התקשרות

מס' טלפון: 03-9376165 

מס' פקס:  03-9377684 

כיצד מגיעים ליחידה

בנייין ​נשים קומת קרקע ליד מרפאה תעסוקתית

בטיחות ובריאות בתעסוקה

מנהל היחידה: קובי בן שלמה

​על היחידה

היחידה לבטיחות ולבריאות בתעסוקה במרכז רפואי רבין, עוסקת במגוון הנושאים הקשורים לבטיחות וגהות תעסוקתית ופועלת בתחומים אלה בבתי החולים בילינסון והשרון.
פעילות היחידה נגזרת מהוראות החוק והתקנות ומטרתה ליצור סביבת עבודה בטוחה, למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע ולאפשר לעובדי המרכז הרפואי ''לחזור הביתה בשלום''.

היחידה שמה לה למטרה להוות גורם מנחה ומייעץ על מנת לסייע למנהלי ולעובדי המרכז הרפואי לבצע את הפעילויות הנדרשות מהם, תוך שמירה על בטיחותם ובריאותם.
תחומי היחידה העיקריים: בטיחות אש, חומרים מסוכנים, סיכונים ביולוגיים,  בטיחות במעבדות, בטיחות בבנייה ובאחזקה, בטיחות חשמל, קרינה, ארגונומיה, בריאות תעסוקתית, סיכונים ומפגעים, מניעת תאונות ומחלות מקצוע והדרכות.

 צוות היחידה


מנהל היחידה:
קובי בן שלמה

רכז בטיחות וממונה בטיחות אש:
יהודה לוינסון

ממונת בטיחות קרינה בתחום הרנטגן בי"ח בילינסון:
תמיר נחמיאס

ממונת בטיחות קרינה בתחום האיזוטופים בי"ח בילינסון:
ואילה בדיר

ממונה בטיחות קרינה במכון הרדיותרפיה בי"ח בילינסון:
רן בן חור

ממונת בטיחות קרינה מעבדות בי"ח בילינסון:
רחל מבשר

ממונת בטיחות קרינה בי"ח השרון:
שרה קוטלז'