כללית און-ליין
יחידות מנהליות
זימון תורים פנייה ליחידה

דרכי התקשרות

בילינסון
מחלקת הכנסות וגביה:
טלפון: 03-9376999
מיילrmcGviaBL@clalit.org.il
פקס: 03-9376976

משרד קבלה למיון לאשפוז:
טלפון: 03-9377011
מייל: blkabala@clalit.org.il
פקס: 03-9222173

השרון
מחלקת הכנסות וגביה:
טלפון: 03-9372482
מייל: rmc2865SH@clalit.org.il
פקס: 03-9372865

משרד קבלה למיון ולאשפוז:
טלפון: 03-9372345
מייל: Kabala2@clalit.org.il
פקס: 03-9372544

ימים ושעות פעילות

בילינסון
מחלקת הכנסות וגביה:
ימים א'-ה', בשעות: 08:00 – 16:00
מענה טלפוני: ימים א', ג', ה', בשעות: 09:00 – 12:00  / ימים ב', ד', בשעות: 13:00 – 16:00
משרד קבלה למיון לאשפוז:
24/7
להסדרת התחייבויות על טיפולים בדיעבד, יש לפנות למחלקת הגבייה.

השרון
מחלקת הכנסות וגביה:
ימים א' – ה' בשעות: 08:00 – 16:00
מענה טלפוני: ימים א' – ה', בשעות: 09:00 – 13:00
משרד קבלה למיון ולאשפוז:
24/7
להסדרת התחייבויות על טיפולים בדיעבד, יש לפנות למחלקת הגבייה. 

כיצד מגיעים ליחידה

בילינסון
מחלקת הכנסות וגביה:
בניין גור שאשא, קומת קרקע, פרוזדור קפלן
משרד קבלה למיון לאשפוז:
כניסה למחלקה לרפואה דחופה (מיון) 

השרון
מחלקת הכנסות וגביה:
כניסה מרחוב בן יהודה 32, קומת מרתף
משרד קבלה למיון ולאשפוז:
כניסה למחלקה לרפואה דחופה (מיון) 

 

מחלקת כספים

מנהלת המחלקה: רו"ח ליזה שוקר

תחומי האחריות והעיסוק של המחלקה

  • ניהול תקציב בית החולים – תחזיות כספיות ומעקב ביצוע
  • ניהול החשבונות - אחריות על רישום ותיעוד כל הפעולות הפיננסיות של בית החולים וקרנות בית החולים, כולל תשלומים וגבייה, רישום הכנסות ובקרה
  • הכנת דוחות כספיים של בית החולים
  • ביצוע ניתוחים כלכליים ותמחור

 

תתי־מחלקות במחלקת כספים

1. מחלקת הכנסות וגביה

אחראית על מתן הנחיות ובקרה על דיווחי הפעילות המתבצעת בבית החולים והפקת חשבונות שוטפים לגורמים שונים, בהתאם לכללי החיוב של מערכת הבריאות.
המחלקה אחראית גם על יחידת הגביה ועל משרד הקבלה למיון ולאשפוז.

• יחידת גביה – מחלקת הכנסות וגביה
יחידת הגביה מטפלת בלקוחות חייבים - פרטיים או מוסדיים - שטופלו במיון, באשפוז או במערך האמבולטורי ולא הסדירו את חובם לבית החולים (לא שילמו בגין השירות או לא המציאו טופס התחייבות מקופת החולים). 

כיצד ניתן להסדיר חוב לבית החולים?
מטופלים שקיבלו הודעה על חוב – מתבקשים ליצור קשר עם צוות היחידה להסדרת החוב.
ניתן להסדיר את תשלום החוב  באמצעות:
• שליחת טופס התחייבות או מכתב הפניה במייל או בפקס
• תשלום בכרטיס אשראי – חיוב טלפוני ללא הגעה ליחידה

יחידת הגביה:
 בילינסון -
טלפון: 03-9376999 
מייל:  rmcGviaBL@clalit.org.il
פקס: 03-9376976 

השרון  -
טלפון: 03-9372482
מייל: rmc2865SH@clalit.org.i
פקס: 03-9372865

 
• משרד קבלה למיון ולאשפוז – מחלקת הכנסות וגביה
משרד קבלה למיון ולאשפוז, מטפל בתהליכים המנהליים הנוגעים לקבלת מטופלים למיון ולאשפוז ולשחרורם. המשרד אחראי גם על הסדרת ההתחייבויות הכספיות הנדרשות לשם כך.

משרד קבלה למיון ולאשפוז:
בילינסון -
טלפון: 03-9377011 
מייל: Kabala2@clalit.org.il
פקס: 03-9222173 

השרון -
טלפון: 03-9372345
מייל: blkabala@clalit.org.il
פקס: 03-9372544

 

2. מחלקת חשבונאות

אחראית על רישום ותיעוד כל הפעולות הפיננסיות של בית החולים, כולל: תשלומים לספקים, החזרים, בקרה ומעקב על הוצאות והכנסות, והכנת דו"חות חודשיים.


3. מחלקת כלכלה, תקציבים ותמחיר

אחראית על בניית תקציב בית החולים, מעקב ובקרה של ביצועים מול תקציב, תמחור פעולות רפואיות וייעוץ כלכלי ליחידות בית החולים, הפקת דו"חות, סיוע ועזרה למחלקות ולהנהלה בהפקה ובניתוח של נתוני פעילות בית החולים, וליווי יחידות בית החולים בתהליך ניהול עצמי מחלקתי (נע"מ).

 

 צוות מחלקת כספים


המחלקה מנהלת את תחום הכספים של מרכז רפואי רבין, הכולל את בתי החולים בילינסון והשרון.

הנהלת המחלקה – מרכז רפואי רבין
מנהלת מחלקת כספים: רו"ח ליזה שוקר
מנהלת מחלקת הכנסות וגביה: גב' רויטל סגל
מנהלת מחלקת החשבונאות: רו"ח מיכל ורטהימר
מנהלת מחלקת כלכלה, תקציב ותמחיר: גב' אתי יורב

בילינסון
גב' מיטל גל, מנהלת יחידת גבייה 
מר אלדן אוחיון, מנהל משרד קבלה למיון ולאשפוז
רו"ח מיכל ורטהימר, חשבת ומנהלת מחלקת החשבונאות

השרון
ארקדי טומשוב, מנהל היחידה להכנסות ולגביה
בקי עומר, מנהלת משרד קבלה למיון ולאשפוז
דורון שוורץ, חשב