כללית און-ליין
יחידות מנהליות

עלון מידע - המחלקה לרישום ולמידע רפואי

המחלקה לרישום ולמידע רפואי (רשומות רפואיות) עוסקת בניהול מאגרי המידע הרפואיים של בית החולים ושמירתם בהתאם לכל דין.

ניתן לפנות למחלקה לצורך קבלת מידע רפואי, בכל הנוגע לאשפוזים, לביקור במיון או לביקור במרפאות ובמכונים.

המחלקה פועלת מכוח הוראות חוק זכויות החולה, תשנ"ו – 1966 לפיו: "חובה על כל מטפל ועל כל מוסד רפואי למסור למטופל, לבקשתו, מידע רפואי מן הרשומה הרפואית המתייחסת אליו, וכן לאפשר למטופל לקבל את העתק הרשומה".

כיצד ניתן לקבל מידע רפואי אודות מטופל: 

  • על המטופל לפנות למחלקה לרישום ולמידע רפואי, שם יתבקש לחתום על טופס בקשה לקבלת מסמכים רפואיים. יש להגיע עם תעודה מזהה.
  • כאשר המטופל הינו מתחת לגיל 18, יש צורך בחתימת האפוטרופוס הטבעי, אשר עליו להצטייד בתעודת זהות כולל ספח בו רשום הקטין המטופל.
  • כאשר פונה בא כוחו של המטופל (בני משפחה או כל אדם או גוף אחר המייצג את החולה) מסירת המידע מותנית בהצגת ייפוי כוח חתום על ידי המטופל בצירוף חתימה של עד לחתימתו של המטופל (לדוגמה: רופא, אחות, פקיד מרפאה/מחלקה, עורך-דין).
  • כאשר הפונה הינו אפוטרופוס אשר מונה על פי צו בית משפט, עליו להציג צו אפוטרופסות מקורי או העתק נאמן למקור ולהציג את תעודת הזהות שלו.

מידע רפואי אודות נפטר:
רק היורשים החוקיים רשאים לקבל מידע אודות נפטר: על ידי הצגת צו-ירושה או צו קיום צוואה ובצירוף הצוואה,  החתומים על ידי בית המשפט, או  על ידי בית דין רבני.

ניתן לפנות למחלקה גם באמצעות משלוח הבקשה בדואר, חתומה על ידי המבקש  ובצירוף צילום תעודת זהות של המטופל או המבקש, כאמור לעיל.
לצערנו, אין אפשרות לקבל בקשות באמצעות  דואר אלקטרוני או פקס. 


מסירת המידע כרוכה בתשלום, שנקבע על ידי משרד הבריאות, ומתעדכן מעת לעת. 


לידיעתך: באפשרותך לקבל עדכון באמצעות מסרון (SMS) המפרט את סטטוס פנייתך. לצורך כך יש למלא טופס זה - לחץ כאן


מיקום: בניין מרפאות חוץ ומכונים, קומת קרקע, חדר 15 (סמוך למרכז המסחרי)
שעות קבלת קהל: 08:00–13:00
שעות מענה טלפוני: בימים ראשון-חמישי,  בשעות:  09:00–13:00
טלפון: 03-9377038
          03-9377044/5