כללית און-ליין
סטאז' במרכז הרפואי

ההתמחות במרכז רפואי רבין

הגיע רגע האמת ועליך, הסטאז'ר/ית, לבחור במקצוע ההתמחות.

הגיע רגע האמת ועליך, הסטאז'ר/ית, לבחור במקצוע ההתמחות.

מרכז רפואי רבין מסונף לבית הספר לרפואה ע''ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, וכל המחלקות בו מוכרות להתמחות ע''י המועצה המדעית.
הנהלת מרכז רפואי רבין מתייחסת לסטאז'רים במרכז הרפואי כמתמחים לעתיד, ועל כן עושה כל מאמץ על מנת להיענות לבקשותיהם של סטאז'רים טובים, להמשך התמחות במרכז הרפואי.
קליטת מתמחה למקצוע התמחות מותנית בקיום תקן פנוי במחלקות, אך במקרים בהם הוא אינו קיים באותו הזמן, ההנהלה עושה מאמץ לסייע ככל יכולתה בקליטת מתמחה ראוי.
פרטים מדויקים לגבי סילבוס ההתמחות ניתן לקבל אצל יושבי ראש ועדות-ההתמחות של בתי החולים בילינסון והשרון:

  • בי''ח בילינסון - ד''ר איריס אוסטפלד, מנהלת היחידה לרפואה יועצת ואשפוז יום פנימי, טל': 03-9378229.
  • בי''ח השרון - ד"ר קיארה ג'ראסי.

כמו-כן אפשר לקבוע פגישה לגבי תקנים פנויים במחלקות אצל:

ד''ר דב אלבוקרק - סגן מנהל מרכז רפואי רבין, טל': 03-9376015.

לחצו כאן לכניסה לפירוט מסלולי ההתמחות כפי שנקבעו על-ידי

המועצה המדעית של הר''י-ההסתדרות הרפואית בישראל, בכל
מקצוע ומקצוע.