סטאז' במרכז הרפואי

תורנויות

​להלן ההנחיות לגבי תורנויות סטאז'רים במרכז רפואי רבין:

 • הסטאז'רים חייבים בארבע תורנויות - חובה בחודש.
  התורנויות תיעשנה במיון או במחלקה.
  סטאז'ר רשאי לעשות תורנויות במחלקה רק בתנאי שהוא נמצא באותו חודש במחלקה, או שכבר היה בעבר בסבב באחת ממחלקות החטיבה (פנימית, כירורגית או ילדים).
  * תורנות חול מתחילה בשעה 16:00 ומסתיימת בשעה 08:00 ביום שלמחרת.
  תורנות ימי ו' וערבי חג מתחילה בשעה 13:00 בצהריים ומסתיימת למחרת בשעה - 08:00 בבוקר.
  תורנות שבת וחג מתחילה בשעה 08:00 ומסתיימת למחרת בשעה 08:00 בבוקר.

  במהלך חודשי האלקטיב מחוץ לבית החולים תינתן אפשרות לבצע עד 4 תורנויות בחודש במסגרת מחלקת האלקטיב.
  סטאז'ר יכול לבצע עד 6 תורנויות מלאות בחודש (4 תורנויות חובה ו- 2 תורנויות). מטרת ההגבלה למנוע פגיעה באיכות ההוראה במהלך הסטאז'.

 • ארבע תורנויות החובה יבוצעו בעדיפות ראשונה במיון פנימי, במחלקות לכירורגיה כללית בביניים לב ובמיון ילדים - שניידר, ובעדיפות שנייה יבוצעו במחלקה בה הסטאז'ר נמצא.

 • סטאז'ר לא יתוגמל על תורנות נוספת מעבר להקצאה שצוינה ללא קבלת אישור מהנהלת בית החולים.

 • שיבוץ תורנויות החובה נעשה ע''י סטאז'ר אחראי על תורנויות הסטאז'רים. שיבוץ תורנויות שהינן מעבר לתורנויות החובה, יתאם כל סטאז'ר עם רופא המחלקה הממונה על התורנויות.


מהו שכר תורנות החובה במיון?

ימים

שעות התורנות

יום חול

החל מהשעה 16:00 עד 08:00 למחרת

יום שישי

החל מהשעה 13:00 עד 08:00 למחרת

יום שבת וחג

החל מהשעה 08:00 עד 08:00 למחרת

 * מעודכן ליוני 2012