כללית שלי
אורתופדיה

ד"ר פיראס מילחם

פרטים אישיים