כללית און-ליין
מחלקת השתלות איברים

מידע וזכויות למושתל אברים

קורא/ת נכבד/ה !

השתלת הכליה/כבד  אשר עברת בהצלחה, הנה אירוע משמח לך ולמשפחתך. אך זהו שלב נוסף בהתמודדות שאינה קלה  במעגל החיים. התמודדות הכרוכה במצבי חיים אישיים – פיזיים ונפשיים  בתחומי המשפחה, החברה ובתחום התעסוקתי – מקצועי.
אחד הגורמים המקלים בתהליך ההחלמה, היינו ידע בנושא הזכיות המוקנות או נשללות מהמושתל. ידע אשר נאסף במחלקה בעזרת חולים כמוך והתקבל מגופים שונים.
ברצוני להדגיש שאין המידע מקיף את מלוא הזכיות ויתכן ובידך מידע נוסף, נשמח מאד במידה ומעדכן אותנו לטובת הבאים אחריך.
כולי תקווה שדפי מידע אלה יסיעו ויתרמו במידת מה לך ולמשפחתך בהמשך הדרך לאיכות החיים.
ניתן לפנות אלי מידי יום במחלקת השתלות   9376463 -03  או לשרות הסוציאלי -9377381/4 -03

בתודה
זינגר רחל – עובדת סוציאלית

זכיות התורם:

התורם המאושפז במחלקה לזמן קצר  במידה והינו עובד שכיר הוא זכאי  לקבל חופשת מחלה,
את טופס החופשה יקבל מידי רופא המשפחה אחרי הצגת מכתב שחרור מהמחלקה .
לגבי עצמאים כדאי לבדוק דרך מנהל החשבונות שלכם כיצד יוכר החודש (פטור ממס וכו').

תגמול תורמים חיים – על פי חוק השתלות איברים   תשס"ח –
כידוע חוק השתלות אברים נכנס לתוקף במאי 2008  כיום נמצא החוק בשלבי חקיקת משנה שהם התקנות לביצוע – בוועדה רק אחרי שתסיים הועדה ותאשר את התקנות ושר הבריאות יחתום  הם יכנסו לרשומות ואז יחל שלב הביצוע.
באופן מעשי כל תורם אברים מה- 1  במאי 2008 ועד בכלל יהיה זכאי לתשלום וזכיות אחרות שירשמו בתקנות.

 

 

זכויות המושתל:

המוסד לביטוח לאומי 

קצבת נכות כללית
מושתל כליה אשר זכאי לק. נכות לפני ההשתלה ימשיך לקבל קצבה זו גם לאחר ההשתלה לפחות לתקופה של כשנה , אח"כ  תיבדק זכאותו מחדש.
מושתל אשר עבד עד יום ההשתלה וימשיך לעבוד אחריה אינו זכאי לקצבה אלא במידה ולא יוכל לחזור לעבודתו הקודמת. יש לפנות לעו"ס במחלקה לצורך הנחיות לדרך הפניה.
קצבת שירותים מיוחדים
הקצבה מיועדת לטיפול במושתל המתקשה בתפקוד אישי לאחר השתלה.
במידה וקיבלת  קצבה זו לפני ההשתלה, ניתן להגיש טפסים להחמרת מצב לאחר ההשתלה ולקבל
זכאות לאחוז השתתפות גבוה יותר . (על פי בדיקה ואישור של הבטל"א).

במידה ולא קיבלת את הקצבה ניתן לפנות לאחר השתלה, מושתל  זכאי לקצבה זו בשיעור לפחות של 50% לאחר ההשתלה לתקופה מוגבלת של כשנה אחת.
טפסים ניתן לקבל בפניה  לעו"ס במחלקה.
לקצבה לשירותים מיוחדים זכאים גברים ונשים עד גיל הפרישה המבוטחים בביטוח הלאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום–יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות), או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
שעורי הקצבה
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום–יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת - זכאי לקצבה בשיעור של 50% מקצבת נכות מלאה ליחיד - 1,010 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) .
מי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום–יום ברוב שעות היממה - זכאי ל-105% מקצבת נכות מלאה ליחיד -  2,120 ש"ח (החל ב- 01.01.2010) .
מי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום–יום בכל שעות היממה - זכאי לקצבה בשיעור 175% מקצבת נכות מלאה ליחיד - 3,533 ש"ח (החל ב- 01.01.2010).

חוק סיעוד

על פי החוק, גמלת סיעוד ניתנת לאנשים שהגיעו לגיל הפרישה - הגרים בבית, ונזקקים לעזרת אדם אחר בפעולות היום יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, להלך בבית וכיו"ב), וכן לזקנים הנזקקים להשגחה בבית למען בטיחותם.
לזכאי לגמלת סיעוד יינתנו שירותי סיעוד לסייע לו בפעולות היום יום, בניהול משק הבית ולהקל על משפחתו את הטיפול בו ואת ההשגחה עליו ולא גמלה בכסף.

לצורך מימוש זכאות זו יש לפנות לעו"ס במחלקה.

גמלת ניידות

מושתל כליה הסובל מפגיעה ברגליו ומוגבל בכושר ההליכה ,
המבקש לתבוע גמלת ניידות - יגיש ללשכת הבריאות המחוזית טופס בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות. ניתן לקבל טופס זה אצל עו"ס במחלקה

במידה ואינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית בשל מצב בריאותך, ייתכן שתהיה זכאי להחזר הוצאות נסיעה, ובלבד שלא משולמת לך קצבת ניידות.
לשם בדיקת זכאותך להחזר הוצאות הנסיעה עליך להמציא לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך אישור מהרופא המחוזי או מיו"ר הוועדה לעררים, לפיו אינך יכול להשתמש בתחבורה הציבורית, וכן קבלות מקוריות על הנסיעה.

שיקום מקצועי

מושתלי איברים זכאים אחרי השתלה לשיקום מקצועי, הזכאות אינה מותנית בקבלת קצבה.
השרות ניתן ע"י עובדים סוציאליים , תוך אבחון ויעוץ שיקומי ותעסוקתי , מלווים את המשתקם לאורך התהליך עד השתלבותו בעבודה.
בתקופת השיקום ישולם למשתקם המשך ק. נכות וכן הוצאות נוספות הכרוכות בשיקום (דמי לימוד, נסיעות ועזרים)

  •  על-פי חוק ביטוח נכות, לשיקום מקצועי זכאי מי שוועדה רפואית קבעה לו לפחות 20% נכות רפואית משוקללת לצמיתות; או שהוא בן/בת זוג של נכה שנקבע שאינו ניתן לשיקום מקצועי, והוא מתגורר באופן קבוע עם הנכה, ומשולמת בעדו תוספת בקצבת הנכות של הנכה, והוא לא הגיע לגיל הפרישה, ובתנאי שהוא עומד  גם בכל התנאים האלה:

עקב הליקוי הוא אינו מסוגל לעסוק בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.
הוא זקוק להכשרה מקצועית, כדי לחזור לעבודתו הקודמת או לעבודה התואמת את כישוריו לאחר הליקוי.

הוא מתאים לשיקום מקצועי, מסוגל לשתף פעולה בתהליך של שיקום מקצועי ולהשתלב כעובד רגיל בשוק העבודה הפתוח (להבדיל מעבודה מוגנת או נתמכת).

זכויות נלוות למקבלי ק. נכות כללית

הנחה בארנונה- התקנות קובעות כי רשות מקומית רשאית לתת הנחות  בשיעורים שונים בתשלומי הארנונה:

  • לנכה שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% נכות ומעלה- ההנחה בשיעור שאינו עולה על 80%.
  • לנכה אשר טרם קבלת קצבת זקנה נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% – ההנחה בשיעור שאינו עולה על 80%.
  • לנכה אשר דרגת נכותו הרפואית היא בשיעור 90% ומעלה – הנחה בשיעור שאינו עולה על 40% ובלבד שאין בבעלותו נכס נוסף.

הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות. ההנחות האמורות לעיל הן בשיקול דעת המועצה/הרשות ולפי החלטתה.
השיעור שנקבע הוא מרבי אך הרשות המקומית רשאית להחליט על שיעור הנחה פחות מהמרבי.
ההנחה מותנית גם בהכנסת בן/בת הזוג.
יש להגיש בקשה חתומה אל יחידת הגבייה 
ניתן לפנות  במקרים מיוחדים (מחלות אחרות במשפחה, קושי כלכלי ועוד) לוועדת הנחות ברשות

הנחה באגרות  חנוך ומעונות

ניתן לקבל במחלקת החינוך ברשות המקומית  עם הצגת אישור נכות מהביטוח הלאומי.

השתתפות בשכ"ד

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי  דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות עשויים להיות זכאים לסיוע בשכר דירה (ציבורי או פרטי) או ברכישת דירת קבע מאחת החברות הציבוריות (חלמיש, עמידר, עמיגור, פרזות, שיקמונה וחלד).
בקשות לסיוע יש להפנות לאחד מהבנקים למשכנתאות.
המסמכים הנדרשים:  צילום של תעודת זהות (יש להציג את התעודה המקורית).
אישור מהמוסד לביטוח לאומי על גבוה קצבת הנכות ב- 3 החדשים האחרונים. אישור על אחוזי הנכות.   חוזה שכירות חתום.
זכאות:  מי שאין לו ולא הייתה לו דירה בבעלותו. כאשר בן הזוג אינו עובד וההכנסה היחידה היא  קצבת נכות של החולה.
לידיעתך:  נערכות בדיקות באמצעות משרדי החקירות של משרד השיכון.

הנחה בשרותי טלפון - בזק

מקבלי קצבת נכות כללית בשיעור של 75% ומעלה, בעלי דרגת נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה (לצמיתות), זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון.
יש לפנות למשרדי בזק לקבלת טופס בקשה, אותו יש למלא ולצרף את המסמכים הבאים: תצלום חשבון טלפון האחרון. תצלום חוזה שכירות עדכני (יצורף על ידי פונה הגר בשכירות אשר הטלפון בדירה אינו רשום על שמו). אישור ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי המעידה על נכות רפואית של 80% ומעלה, לצמיתות. אישור על קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה. (רק צירוף 2 אישורים אלה יזכה בהנחה המבוקשת).

טופס הבקשה והמסמכים הדרושים יישלחו על ידי הנכה לכתובת: אגף השיקום, משרד העבודה והרווחה, ת.ד. 1260, ירושלים 91012. טל. לברורים 199.

פטור במס רכישה

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי-כושר השתכרות של 75% לפחות לצמיתות זכאים להנחה במס רכישה בעת רכישת דירה למגורים או קרקע עליה תיבנה דירה למגורי הנכה תוך שנתיים. מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת נכות רפואית משוקללת בשיעור של 90% ומעלה, וכן בעלי דרגת נכות רפואית של 100% לצמיתות זכאים להנחה במס רכישה.  מס שישולם בתנאים הנ"ל יהיה בשיעור 0.5% משווי הרכישה.                                       
ההנחה ניתנת רק פעמיים במהלך החיים.

יש לפנות  למשרדי מיסוי מקרקעין בו נמצא הנכס ולהגיש:

  • הצהרה על רכישה.
  • בקשה לפטור בגין הנכות (ע"ג טופס מוגדר)
    אישור מטעם הועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי על אחוז הנכות.


לבירורים: מחלקת שומת מקרקעין, ירושלים – טל. 6545222-02, תל-אביב טל. 03-5656170

פטור מרישום מקרקעין

המשרד מעניק פטור לנכים בעלי 100% נכות  כמשמעותם לפי חוק ביטוח לאומי, נוסח משולב 1998, בלשכות רישום מקרקעין (טאבו) או בלשכות המקרקעין האזוריות לפי הפירוט הבא: פטור מתשלום אגרות שונות  בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין.
יש להגיש בקשה אישית בכתב אל אחת מלשכות המקרקעין ברחבי הארץ, בצירוף תעודות ואישורים המעידים על נכותו של המבקש.

פטור מתשלום דמי הבטוח הלאומי

מקבלי ק. נכות בדרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה יכולים לפנות למח' הגביה ולקבל פטור.

הנחה בתחבורה ציבורית

האישור  נשלח לכל נכה לביתו ע"י משרד התחבורה.

מומלץ: בפניה לכל אחד ממשרדי הממשלה או סניפיה ניתן לקבל הנחה/ פטור מתשלום אגרות שונות עם הצגת אישור הביטוח הלאומי (בד"כ מוכר מ75% ומעלה).


שירותים חברתיים

אל המחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריך, יכול לפנות כל חולה, בן משפחה או קרוב.
בכל מחלקה ישנה עובדת מיון והערכה אשר מקבלת את הפניה ונותנת מענה בהתאם לזכאות הפונה ומבחן צרכים. חלק מהסיוע ניתן בתחומים הבאים : עזרה בבית לאחר הניתוח (עד קבלת עזרה מביטוח לאומי),  השלמת ציוד ביתי בסיסי, השתתפות בהוצאות נסיעה, עזרה בתזונה מיוחדת, טיפולי שיניים וכו'.

אגודות לעזרה

עמותת מושתלי כליה: יו"ר עמוס כנף  טל: 5702406- 050
עמ"כ -עמותת מושתלי כבד: יו"ר שרה וקסלר  טל: 5441640 -03
ח"צ- עמותה ישראלית לסובלים מהפטיטיס B ו C: יו"ר שמואל שפירא 5694400 -054
עמ"י – עמותת מושתלי לב וריאות ישראלים: יו"ר זאב וינוגרד טל: 6265557 -04
המרכז הלאומי להשתלות "אדי": מנהלת תמר אשכנזי, טל : 610 –609- 800 - 1
יד שרה: השאלת ציוד- במרכז שניידר לרפואת ילדים  טל: 9253103 - 03 סניף מרכזי ביפו: 6817222 -03
עזר מציון: הסעות, ציוד רפואי, ארוחות וכו' טל: 5742742 - 03 סניף מרכזי
עזרה למרפא: (הרב פירר) ציוד רפואי וכו' טל:   5777000 -03

אכסניות לינה באזור ביה"ח:

אכסניית נוער: 9226666 -03
בית הארחה נחשונים: 9386535 -03 (לבעלי רכב)
אורנית: 9216777 -03  מלונית: 9386535 - 03 (על בסיס יומי).

משרד הרישוי

מי זכאי: נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות ו/או דרגת נכותו מגיעה ל-60% לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב האמור עלולה לערער את מצב בריאות

הליך קבלת תג חניה

קבלת תג מותנה באישור מרופא אגף הרישוי/משרד הביטחון/משרד העבודה/משרד האוצר - אגף השיקום/ביטוח לאומי - נפגעי איבה.
על מבקשי תג החניה למלא טופס בקשה לתג נכה בצירוף המסמכים הבאים: צילום ת.ז. + הספח , צילום רישיונות רכב ונהיגה, אישור על אחוזי נכות רפואית מ- 60% ומעלה (העתק מפרוטוקול ועדה מביטוח לאומי על אחוזי הנכות) מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים מרופא מקצועי המתייחס ליכולת הניידות/הליכה.
בקשות לתו נכה יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100. או בפקס 03-5027686.
אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.