כללית שלי
מחלקת השתלות איברים

ד"ר ודים מז'יבובסקי

פרטים אישיים