כללית שלי
מחלקת השתלות איברים

ד"ר סיגל איזנר

פרטים אישיים