כללית שלי
מחלקת השתלות איברים

ד"ר אביתר נשר

פרטים אישיים