כללית שלי
נפרולוגיה ויתר לחץ דם

ד"ר רותי רחמימוב

רפואה פנימית ונפרולוגיה

פרטים אישיים

מנהלת השירות למושתלי כליה – בית החולים בילינסון, מרכז רפואי רבין
יו"ר החוג להשתלות באיגוד הנפרולוגי
יו"ר החברה הישראלית להשתלות

בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים

פנימית – הדסה עין כרם
נפרולוגיה – תל השומר

נפרולוגיית השתלות בתל השומר ובבילינסון

מרצה בבית הספר לרפואה על שם סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
בתהליך מינוי למרצה בכירה

האיגוד לנפרולוגיה וליתר לחץ דם
החברה הישראלית להשתלות

נפרולוגיית השתלות
מושתלי כליה
תורמי כליה

עוסקת במחקר קליני על תורמי כליה ומושתלי כליה