כללית שלי
מרכז דוידוף לסרטן
זימון תור צור קשר

דרכי התקשרות

מס' טלפון: 03-9378006   
מס' פקס:   03-9378045

איך פונים  אלינו?
יש להעביר הפנייה מרופא או לחילופין מכתב בקשה להתקבל למכון. בצירוף דו''ח פתולוגיה ופרטים מזהים (שם, כתובת ומספרי טלפון זמינים), ההפניות נבדקות ע''י מנהלת היחידה או ממלא מקומה ובהתאם נקבעת מידת דחיפות התור.

תהליך קביעת תור:
התור יישלח ע''י מזכירת היחידה, ע"פ הדחיפות והאילוצים והוא ישלח בדואר עם הודעה טלפונית.
מידע חשוב - להודעת הזימון יצורף דף מסמכים ובדיקות שיש להביא לביקור הראשון. אי הבאת חלק מהמסמכים והבדיקות הנ''ל עלול לגרום עיכוב גדול בגיבוש המלצה וחמור מכך, בהתחלת טיפול חיוני. כמובן שיש להביא כל מסמך רלבנטי, גם אם לא הוזכר מפורשות במכתב הזימון. 

ימים ושעות פעילות

​ימי א'-ה' בשעות 08:30 - 15:00

כיצד מגיעים ליחידה

​מרכז דוידוף, קומה הכניסה

היחידה לאונקולוגיה של השד

מנהלת היחידה: פרופ' רינת ירושלמי משאלי

​על היחידה

סרטן השד מהווה את הממאירות השכיחה ביותר במדינת ישראל ואל המכון לאונקולוגיה במרכז דוידוף מתקבלות מדי שנה מעל 500 חולות חדשות. כל מגוון הטיפולים במחלה זו ניתן במכון, כולל טיפולים חדשניים שטרם הוכנסו לשימוש קליני שיגרתי.

 פירוט והסבר:

היחידה לאונקולוגיה של השד מעניקה טיפולים אונקולוגיים לחולים עם סוגי ממאירות שונים בשד. רופאי היחידה מנהלים את הטיפול הכוללני בחולים עם גידולים אלה, כולל גיבוש המלצה טיפולית על מרכיביה השונים (לדוגמה טיפול כימי לפני או לאחר ניתוח, טיפול ביולוגי ,קרינתי והורמונלי או שילוב של הטיפולים במידה שנדרש, כולל תיאום ותזמון מרכיבי הטיפול השונים. צוות היחידה מקיים באופן קבוע ישיבות רב-תחומיות שונות, בהן מוצגים מקרים רפואיים מורכבים במיוחד ומגובשות המלצות טיפוליות.
במסגרת היחידה ניתנים הן טיפולים סטנדרטיים והן מגוון טיפולים במסגרת מחקרים מבוקרים. הטיפולים הסטנדרטיים כוללים את מיטב האמצעים המוכחים ואילו הטיפולים המחקריים כוללים גישות או תכשירים שאמורים לשפר עוד יותר את התוצאות של טיפולים שמוכרים כיום.

פעילות אקדמית ומחקרית:

היחידה מעורבת בהכשרה של סטודנטים לרפואה, סטאז'רים לרפואה, מתמחים באונקולוגיה כמו גם בהתמחויות אחרות ובמקצועות פרא-רפואיים שונים (סיעוד, תזונה, פסיכולוגיה, ועוד). אנשי יחידת השד מעורבים בפעילויות רוחביות (מחקריות ואחרות) במכון הנוגעות לשיפור איכות ובטיחות הטיפול, כמו גם לשיפור איכות חיי המטופלים לפני, בזמן ולאחר השלמת הטיפולים.
תחת אחריותה של יחידת השד פועלת מרפאה ייחודית לנשים בריאות הנושאות את הגן BRCA.

צוות היחידה

מנהלת היחידה:
פרופ' רינת ירושלמי

רופאים בכירים:
פרופ' סלומון שטמר
ד"ר דניאל הנדלר
ד"ר גלי פרל
ד"ר דליה צורף

אחות אחראית:
גב' טל גרנות

עובדת סוציאלית:
גב' רות בר לבב

מזכירת היחידה:
גב' חוה מנדלוי