כללית און-ליין
מרכז דוידוף לסרטן

פרופ' סלומון שטמר

אונקולוגיה כללית

פרטים אישיים

תפקידים ומינויים:

סגן מנהל מרכז דוידוף ומנהל מו"פ וחדשנות של המרכז.
מנהל יחידת המחקר וסגן ומ"מ מנהל המכון לאונקולוגיה
חבר ועדת הלסינקי
אחראי על תוכנית התמחות
מנהל מרכז טרובמן למחקר

לימודים:

אוניברסיטת בן גוריון , באר שבע, ישראל

מקום התמחות:

מרכז רפואי סורוקה, באר שבע ישראל
בית חולים הר סיני, ניו יורק, ארה"ב
בית חולים האוניברסיטאי בדנבר קולורדו, ארה"ב
בית חולים שיבא, תל-השומר, ישראל

מינוי אקדמי:

פרופסור מן המניין קליני לאונקולוגיה, אוניברסיטת תל אביב.

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה ורדיוטרפיה

שטחי התעניינות מיוחדים:

אונקולוגיה  - כללי, סרטן כבד ולבלב, סרטן שד
מחקרים קליניים, כולל פאזה I, II, III
חינוך

ניסיון קליני קודם:

הקמת שרות להשתלת מח עצם בגידולים מוצקים בבי"ח שיבא, ועמידה בראשו במשך 5 שנים.

עיסוק במחקר:

חבר בועדת הלסינקי של בית החולים
מרכז את המחקרים הקליניים של המכון
מנהל מרכז טרובמן למחקר במסגרת המכון האונקולוגי
נושאי המחקרים: מחקרי פאזה שנייה ושלישית לטיפול בחולים עם ממאירויות שד, לבלב, וכבד.
אבחון והקטנה בשכיחות תופעות לוואי של טיפולים.

בנוסף, משתף פעולה עם מחקרים בתחומים אחרים של הרפואה והפסיכולוגיה, התנהגות.
מדריך מתמחים וסטודנטים בעבודות מחקר ומדעי יסוד.