כללית און-ליין
מרכז דוידוף לסרטן

תחומי הטיפול האונקולוגי - פרטי התקשרות

 כתובת מייל מזכירות טלפון מזכירותפקס' מזכירותאשכולקומה
שד
רופא/ה-מנהלת התחוםפרופ' ירושלמי רינתBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
רופא/הדר' הנדלר דניאלBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
רופא/הדר' אוליצקי אולגהBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/הדר' צורף דליהBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
אח/ותגב' חני גלקופhanige@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
אח/ותגב' דניאל סילביsilvida@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
מזכירות היחידה BL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
     
מערכת עיכול
רופא/ה-מנהל התחוםפרופ' ברנר ברוךBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
רופא/הדר' פרל גליBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
רופא/הדר' אוליצקי אולגהBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/הדר' קונדל יוליהBL2030420@clalit.org.il03-937796003-9377962רדיותרפיה2-
רופא/הפרופ' שטמר סלומוןBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
אח/ותגב' שטרן יעלyaelst2@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
אח/ותגב' לוי שמעוני מלכה malkals@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
מזכירות היחידה BL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
      
ראש צוואר
רופא/ה-מנהלת התחוםדר' קורמן נגהBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/הדר' פינקל ענברBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
אח/ותגב' פרמן חנהhanafe@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
מזכירות היחידה BL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
       
אורולוגיה
רופא/ה-מנהל התחוםרוזנבאום אליBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/הניימן ויקטוריהBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/הגולדשטיין דניאלBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/המיכל שטרנשוסBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
רופא/הפניג איילBL2030420@clalit.org.il03-937796003-9377962 רדיותרפיה2-
רופא/האלישע פרדמן BL2030420@clalit.org.il03-937796003-9377962 רדיותרפיה2-
אח/ותבוסני רותruthb@clalit.org.il03-937800703-9378044א קרקע
מזכירות היחידה BL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
      

נוירו-אונקולגיה

רופא/ה-מנהלת התחוםיוסט שלומיתBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/ה
לימון דרור
BL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044א
קרקע
רופא/ה
עמיאל אלכסנדרה
BL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044א
קרקע
רופא/הסיגל טליBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/הוייס תמרה אסתרBL2030420@clalit.org.il03-937796003-9377962רדיותרפיה2-
 רופא/היצחיאק איילBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
מזכירות היחידה BL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
       
גניקו-אונקולגיה
רופא/הצורף דליהBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045ב4
רופא/הקורן קלודBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
אח/ותבוסני רותruthb@clalit.org.il03-937800703-9378044א קרקע
מזכירות היחידהBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
     
סארקומה
רופא/ה-מנהלת התחוםפרץ עידיתBL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
אח/ותרכס חיבהrecheshi@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
מזכירות היחידה BL2030431B@clalit.org.il03-937800203-9378045בקרקע
      
בית החזה
רופא/ה-מנהל התחוםרתם עופרBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
רופא/האלון אהרוןBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
רופא/המיכל שטרנשוסBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
אח/ותרכס חיבהrecheshi@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
מזכירות היחידה BL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
     
פליאטיבית(כאב)
רופא/ה-מנהל התחוםויין שמעוןBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
רופא/הכהן צהלהBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
רופא/הינאי שירליBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
אח/ותאשכנזי שריתsaritsh5@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
אח/ותמדמון לילךlilachk@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
מזכירות היחידהBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4
      
מלנומה וגידולי עור
רופא/ה-מנהל התחוםמרקל גלBL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
רופא/ההנדלר דניאלBL2030431A@clalit.org.il03-937800203-9378044אקרקע
רופא/הפינקל ענברBL2030431A@clalit.org.il03-937800203-9378044אקרקע
רופא/הפניג איילBL2030420@clalit.org.il03-937796003-9377962רדיותרפיה2-
רופא/הטאובר גילBL2030420@clalit.org.il03-937796003-9377962רדיותרפיה2-
רופא/הליהי עצמוניBL2030420@clalit.org.il03-937796003-9377962רדיותרפיה2-
אח/ותפרמן חנהhanafe@clalit.org.il03-937800203-9378044אקרקע
מזכירות היחידהמרפאות קומת כניסה BL2030431A@clalit.org.il03-937800703-9378044אקרקע
מזכירות היחידהרדיותרפיה קומה (2-)BL2030420@clalit.org.il03-937796003-9377962 רדיותרפיה2-
   
משלימה ומחלימים
רופא/ה-מנהל התחוםכספי עופרmashlima@clalit.org.il03-937799503-9377974משלימה2-
רופא/הלביא הדסmashlima@clalit.org.il03-937799503-9377974משלימה2-
אח/ותסלע נגהnogas@clalit.org.il03-937799503-9377974משלימה2-
מזכירות היחידה mashlima@clalit.org.il03-937799503-9377974משלימה2-
 
 
 
 
  
פסיכיאטריה אונקולוגית
רופא/ה-מנהלת התחוםדורפמן פנינהBL2038310@clalit.org.il03-937814603-9378155ד4