מידע למתאשפז

זכויות המטופל וחובותיו

מה הן זכויותיך כמטופל?

חוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996- עיקרי החוק

 1. לכל אדם זכות לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב. אין להפלות בין מטופלים מכל טעם שהוא.
 2. המטופל זכאי לשמירה על כבודו, פרטיותו וצנעת גופו בכל שלבי הטיפול. כמו כן, הינו זכאי לנוכחות אדם נוסף במהלך בדיקה גופנית, והכל בהתאם לתנאים המקובלים בבית חולים.
 3. המטופל זכאי לדעת מי הם המטפלים בו, שמם, מקצועם ותפקידם.
 4. המטופל זכאי לכך שהמידע הקשור במצבו הרפואי ובטיפול בו ישמר בסודיות.
 5. מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור מידע רפואי לאחר, רק אם המטופל נתן את הסכמתו לכך. כמו כן, יימסר מידע לרשויות אם חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי חוק למסור את המידע. מותר למסור מידע למטפל אחר לשם הבטחת המשך טיפול רפואי.
 6. על פי החוק יכול המטפל למסור מידע רפואי למטופל רק בתחום עיסוקו.
 7. המטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומו לקבל טיפול רפואי, בנסיבות ובתנאים שהוא יורה.
 8. המטופל (או נציג מטעמו - בא כוח שמונה בכתב) צריך לתת את הסכמתו לטיפול ובמקרים המצוינים בחוק, ההסכמה אף צריכה להינתן בכתב. לשם כך יש לתת למטופל הסבר ברור על מחלתו, על המהות והמטרה של הטיפול המוצע לו, על הסיכונים והסיכויים של הטיפול, על טיפולים חלופיים, וכן לציין האם הטיפול המוצע הינו חדשני.
 9. מטופל העובר ממטפל למטפל או ממוסד רפואי אחד למשנהו, זכאי, על פי בקשתו, לשיתוף פעולה בין המטפלים והמוסדות הרפואיים, לשם הבטחת המשך נאות של הטיפול הרפואי.
 10. מטופל זכאי להשיג מיוזמתו, ובתאום עם הצוות המטפל, חוות דעת רפואית נוספת לעניין הטיפול בו. המטפל והמוסד הרפואי יסייעו לו בכל הדרוש למימוש זכות זו.
 11. למטופל זכות לקבל מידע מתיקו הרפואי, לרבות העתק ממנו. לפרטים נוספים יש לפנות למחלקה לרישום ולמידע רפואי (רשומות רפואיות).
  בילינסון, בטלפון: 03-9377038. השרון, בטלפון: 03-9372288.
 12. על פי החוק, מינה מנהל המרכז הרפואי, ממונה על פניות הציבור ואחראי לזכויות המטופל, אליו ניתן לפנות לצורך קבלת יעוץ וסיוע:

 

הממונה על פניות הציבור ואחראית זכויות המטופל בבית חולים בילינסון:
גב' ריקי גור
במחלקת שירות לקוחות – פניות הציבור

הממונה על פניות הציבור בבית חולים השרון: גב' רוחמה עמר
במחלקת שירות לקוחות – פניות הציבור

מה הן חובותיך ולמה אנו מצפים ממך?

 1. לשמור על כבוד הצוות המטפל בך ולהיענות להנחיותיו.
 2. לספק לצוות המטפל בך, במידת האפשר, מידע מלא ומדויק על מצבך הבריאותי, כולל כל המסמכים הרפואיים הנוגעים למצבך.
 3. ליידע את הצוות הרפואי בכל שינוי שחל במצבך.
 4. להציג שאלות לצוות המטפל בך ולגלות מעורבות ושותפות בתהליך הטיפול.
 5. לתת הסכמתך או הסכמת נציג מטעמך (בא-כח שמונה בכתב) לטיפול הרפואי המוצע לך. הסכמתך, מרצונך החופשי, היא תנאי לטיפול פרט למקרים בהם לא ניתן, בשל מצבך, לקבל את הסכמתך מדעת.
 6. לנהוג בהתאם לנוהלי המרכז הרפואי, ובכללם: שעות ביקור אצל מאושפזים, איסור עישון, שמירה על הניקיון והשקט, שמירה על רכוש המרכז הרפואי והימנעות משימוש בטלפון נייד במקומות בהם השימוש בו אסור.
 7. לגלות סובלנות והבנה לקיומה של הוראת סטודנטים במקצועות רפואיים ובמקצועות בריאות נוספים במחלקות השונות.
 8. עם שחרורך מבית החולים, לפנות לרופא המטפל בקהילה עם מכתב השחרור שקיבלת.

* * *

צוות בית החולים והנהלתו פועלים כל העת להבטיח, שכל המטופלים במרכז הרפואי ומלוויהם יקבלו את הטיפול הרפואי והמקצועי האיכותי והטוב ביותר, ויזכו ליחס מסור ולשירות אדיב, ככל שניתן.

אם נתקלתם בבעיה, שאלה או שברצונכם להעיר או להאיר, אנא פנו לממונה על פניות הציבור.
הנהלת בית החולים רואה בפניות הציבור כלי חשוב לטיפול ולשיפור, ומטפלת בכל פנייה במלוא תשומת הלב.

מחלקת שירות לקוחות – פניות הציבור בית חולים בילינסון

מיקום המחלקה:

קומת קרקע, בכניסה הראשית לבניין גור שאשא.​

קבלת קהל:​

ימים א'- ה', בשעות: 16:00-08:00 ​

טלפון: ​

03-9376363 ​

פקס: ​

03-9376364

דוא''ל: ​

rgur@clalit.org.i​

כתובת למשלוח דואר: ​

מחלקת שירות לקוחות - פניות הציבור
בית חולים בילינסון
רחוב ז'בוטינסקי 39, פתח תקווה, 49100​


מחלקת שירות לקוחות – פניות הציבור בית חולים השרון 

מיקום המחלקה:​

קומת הכניסה, מול חצר הקפיטריה.​

קבלת קהל:​

ימים א'- ה', בשעות: 16:00-08:00 ​

טלפון:​

 03-9372563 ​

פקס: ​

03-9372673 ​

דוא''ל: ​

anatg2@clalit.org.il​

כתובת למשלוח דואר: ​

מחלקת שירות לקוחות - פניות הציבור
בית חולים השרון
רחוב קק"ל 7 פתח תקווה, 49372​


לחוק זכויות החולה – הנוסח המלא לחץ כאן