כללית און-ליין
מידע למתאשפז

זכויות המטופל וחובותיו

מה הן זכויותיך כמטופל?

 

לחוק זכויות החולה – הנוסח המלא לחץ כאן

חוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996- עיקרי החוק

 1. לכל אדם זכות לקבל טיפול רפואי נאות ויחס אדיב ומתחשב. אין להפלות בין מטופלים מכל טעם שהוא.
 2. המטופל זכאי לשמירה על כבודו, פרטיותו וצנעת גופו בכל שלבי הטיפול. כמו כן, הינו זכאי לנוכחות אדם נוסף במהלך בדיקה גופנית, והכל בהתאם לתנאים המקובלים בבית חולים.
 3. המטופל זכאי לדעת מי הם המטפלים בו, שמם, מקצועם ותפקידם.
 4. המטופל זכאי לכך שהמידע הקשור במצבו הרפואי ובטיפול בו ישמר בסודיות.
 5. מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור מידע רפואי לאחר, רק אם המטופל נתן את הסכמתו לכך. כמו כן, יימסר מידע לרשויות אם חלה על המטפל או על המוסד הרפואי חובה על פי חוק למסור את המידע. מותר למסור מידע למטפל אחר לשם הבטחת המשך טיפול רפואי.
 6. על פי החוק יכול המטפל למסור מידע רפואי למטופל רק בתחום עיסוקו.
 7. המטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים או לסרב במקומו לקבל טיפול רפואי, בנסיבות ובתנאים שהוא יורה.
 8. המטופל (או נציג מטעמו - בא כוח שמונה בכתב) צריך לתת את הסכמתו לטיפול ובמקרים המצוינים בחוק, ההסכמה אף צריכה להינתן בכתב. לשם כך יש לתת למטופל הסבר ברור על מחלתו, על המהות והמטרה של הטיפול המוצע לו, על הסיכונים והסיכויים של הטיפול, על טיפולים חלופיים, וכן לציין האם הטיפול המוצע הינו חדשני.
 9. מטופל העובר ממטפל למטפל או ממוסד רפואי אחד למשנהו, זכאי, על פי בקשתו, לשיתוף פעולה בין המטפלים והמוסדות הרפואיים, לשם הבטחת המשך נאות של הטיפול הרפואי.
 10. מטופל זכאי להשיג מיוזמתו, ובתאום עם הצוות המטפל, חוות דעת רפואית נוספת לעניין הטיפול בו. המטפל והמוסד הרפואי יסייעו לו בכל הדרוש למימוש זכות זו.
 11. למטופל זכות לקבל מידע מתיקו הרפואי, לרבות העתק ממנו. לפרטים נוספים יש לפנות למחלקה לרישום ולמידע רפואי (רשומות רפואיות).
  בילינסון, בטלפון: 03-9377038. השרון, בטלפון: 03-9372288.
 12. על פי החוק, מינה מנהל המרכז הרפואי, ממונה על פניות הציבור ואחראי לזכויות המטופל, אליו ניתן לפנות לצורך קבלת יעוץ וסיוע:

 

הממונה על פניות הציבור ואחראית זכויות המטופל בבית חולים בילינסון:
גב' ריקי גור

הממונה על פניות הציבור בבית חולים השרון:
גב' רוחמה עמר

צוות בית החולים והנהלתו פועלים כל העת להבטיח, שכל המטופלים במרכז הרפואי ומלוויהם יקבלו את הטיפול הרפואי והמקצועי האיכותי והטוב ביותר, ויזכו ליחס מסור ולשירות אדיב, ככל שניתן.

אם נתקלתם בבעיה, שאלה או שברצונכם להעיר או להאיר, אנא פנו לממונה על פניות הציבור.
הנהלת בית החולים רואה בפניות הציבור כלי חשוב לטיפול ולשיפור, ומטפלת בכל פנייה במלוא תשומת הלב.

פניות הציבור בית חולים בילינסון

מיקום המחלקה:

קומת קרקע, בכניסה הראשית לבניין גור שאשא.​

קבלת קהל:​

ימים א'- ה', בשעות: 16:00-08:00 ​

טלפון: ​

03-9376363 ​

פקס: ​

03-9376364

דוא''ל: ​

rgur@clalit.org.i​

כתובת למשלוח דואר: ​

מחלקת שירות לקוחות - פניות הציבור
בית חולים בילינסון
רחוב ז'בוטינסקי 39, פתח תקווה, 49100​


פניות הציבור בית חולים השרון 

מיקום המחלקה:​

קומת הכניסה, מול חצר הקפיטריה.​

קבלת קהל:​

ימים א'- ה', בשעות: 16:00-08:00 ​

טלפון:​

 03-9372563 ​

פקס: ​

03-9372673 ​

דוא''ל: ​

Ruhamaa@clalit.org.il

כתובת למשלוח דואר: ​

מחלקת שירות לקוחות - פניות הציבור
בית חולים השרון
רחוב קק"ל 7 פתח תקווה, 49372​