כללית שלי
פה ולסת

פרופ' גבריאל צ'אושו

פרטים אישיים