כללית און-ליין
פנימית

פרופ' הרצל סלמן

רפואה פנימית, מחלות ריאה

פרטים אישיים

תפקידים ומינויים:

מנהל מח. פנימית ג', מרצה בכיר קליני בחוג לרפואה פנימית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטה תל-אביב

לימודים:

בית ספר לרפואה, טכניון חיפה

מקום התמחות:

בי"ח השרון, בי"ח בלינסון

השתלמויות:

לימודי המשך ברפואה פנימית, אוניברסיטה תל-אביב

מינוי אקדמי:

פרופ' חבר קליני בחוג לרפואה פנימית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטה תל-אביב

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

איגוד לרפואה פנימית, איגוד לחקר הלב

שטחי התעניינות מיוחדים:

מחלות לב וריאה

נסיון קליני קודם: 

רפואה פנימית, יועץ במחלות ריאה

עיסוק במחקר:

  • חקר מערכת החיסון בתנאי מעבדה ובבני אדם
  • השפעת חומרים ביולוגיים, תרופות ותוספי מזון על המערכת החיסונית
  • חקר קשרי הגומלין בין דלקת, ממאירות והפרשת ציטוקינים
  • חקר תאי שריר הלב בתנאי מעבדה
 
      Salman H, Bergman M, Djaldetti M, Orlin J, Bessler H.
      Citrus pectin affects cytokine production by human peripheral blood mononuclear
      Cells.
      Biomed & Pharmacother. 2008 ; 62:579-82.                                
 
       Bergman M, Djaldetti M, Salman H, Bessler H.
Effect of citrus pectin on malignant cell proliferation.
       Biomed & Pharmacother. 2010 ; 64:44-7.                                
 
      Bergman M, Djaldetti M, Salman H, Bessler H.
Inflammation and colorectal cancer: Does aspirin affect the interaction between cancer and immune cells?
Inflammation 2010;
       Bessler H,  Bergman M,  Blumberger N, Djaldetti M, Salman H.
       Coenzyme Q10decreases TNF-alfa and IL-2 secretion by  human peripheral blood mononuclear cells
        J Nutr Sci Vitaminol 2010;56 :77-81.
       Bergman M, Brener ZZ, Salman H.
  Postoperative constrictive pericarditis-present approach. In: Coronary artery             
  bypasses. Ed. RT Hammond and JB Alton. Nova Science Publishers, Inc.     
      2009; 123-33.