כללית שלי
פנימית

ד"ר יערה ליבוביץ ויסמן

פרטים אישיים