כללית און-ליין
פנימית

ד"ר דני אלון

רפואה פנימית, מחלות זיהומיות, איידס ורפואת מטיילים

פרטים אישיים

ד"ר דני אלון

תפקידים ומינויים:

רופא בכיר, מחלקה פנימית ב', בי"ח בילינסון
רופא בכיר, מרכז האיידס, בי"ח איכילוב
מרפאות מטיילים, בתי החולים בילינסון ומאיר

לימודים:

ב"הס לרפואה האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים

מקום התמחות:

רפואה פנימית ומחלות זיהומיות - שתי ההתמחויות בבי"ח מאיר

מינוי אקדמי:

מרצה בחוג לרפואה פנימית בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

האיגוד הישראלי למחלות זיהומיות
החברה הישראלית לאיידס
החברה הישראלית לרפואה טרופית

שטחי התעניינות מיוחדים:

תחלואה נלווית בנשאי HIV בגיל המבוגר

ניסיון קליני קודם:

רופא בכיר, היחידה למחלות זיהומיות בי"ח מאיר
רופא בכיר, מחלקה פנימית ד' בי"ח מאיר
רופא בכיר, היחידה למחלות זיהומיות ומרכז האיידס, בי"ח איכילוב

עיסוק במחקר: 

תגובתיות לחיסון צהבת B בקרב נשאי HIV
תחלואת מטיילים בגיל המבוגר
דפוסי נפיצות זני סטאפילוקוק עמיד למתיצילין בישראל