My Clalit
המטולוגיה

ד"ר משה ישורון

מומחה לרפואה פנימית, המטולוגיה והשתלות מח עצם

פרטים אישיים

תפקידים ומינויים:

מנהל היחידה להשתלות מוח עצם ותאי אב

לימודים:

אוניברסיטת תל-אביב

מקום התמחות:

 1. רפואה פנימית – בית חולים בילינסון
 2. המטולוגיה – מרכז רפואי ע"ש שיבא בתל השומר
 3. השתלות מוח עצם –
  1. בית חולים Saint Antoine, פריז, צרפת
  2. בית חולים Saint Louis, פריז, צרפת

השתלמויות:

השתלות מוח עצם הפלואידנטיות – במחלקה להשתלות מוח עצם ב–Perugia, איטליה

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

 1. חבר האגודה הישראלית להמטולוגיה
 2. חבר האגודה האירופאית והאגודה האמריקאית להשתלות מוח עצם
 3. חבר האגודה האמריקאית להשתלות מח עצם

ניסיון קליני קודם:

 1. רופא בכיר במחלקה פנימית ה' בבילינסון
 2. רופא בכיר במחלקה להשתלות מוח עצם במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל השומר
 3. מנהל היחידה להשתלות מוח עצם בבילינסון