My Clalit
המטולוגיה
זימון תור צור קשר

דרכי התקשרות

טלפונים: 03-9378200/2/21

פקס:              03-9378206

דואר אלקטרוני - מנהלת המערך:
Piar@clalit.org.il

דואר אלקטרוני - מזכירת המכון:
מאיה צורדקר - mayatz@clalit.org.il

אופן הפנייה:
מכתב מפורט מרופא המשפחה או מהרופא המפנה, מלווה בנתונים עדכניים של בדיקות מעבדה ובדיקות הדמיה.

תהליך קביעת תור:
לקביעת תור למרפאה בפעם הראשונה : יש להתקשר למוקד זימון תורים בטל': 03-9376666.
לקביעת תור לביקור חוזר: זימון בעת סיום הביקור.

ימים ושעות פעילות

​ימים א' - ה' בשעות 08:00 - 16:00, ערבי חג בין השעות 08:00 - 13:00 - בתיאום מראש

כיצד מגיעים למרפאה

​בניין מרפאות חוץ, קומה 2

המרפאה להמטולוגיה שפירה - בילינסון

אחראית המרפאה: פרופ' פיה רענני

צוות המערך להמטולוגיה, בראשותה של פרופ' פיה רענני, עוסק באבחון, בטיפול ובמעקב אחר החולים במחלות המטולוגיות. מחלות אלו כוללות מחלות המטולוגיות (דם) שפירות וכן מחלות המטולוגיות ממאירות, כגון: לויקמיה, לימפומה ומיאלומה נפוצה.
הנהלת וצוות המערך להמטולוגיה בבית חולים בילינסון הציבו לעצמם כיעד מרכזי להפוך למרכז ההמטולוגי, לחולים עם מחלות דם, המוביל בישראל בטיפול ובאיכות רפואית, להוביל בתמיכה ובסיוע לחולה ההמטולוגי ולמשפחתו ולהוביל בחדשנות ובמחקר בתחום ההמטולוגיה.

ה"אני מאמין" שעליו בנוי המערך להמטולוגיה במרכז רפואי רבין מושתת על העקרונות של חתירה למעמד של מרכז מצוינות לאומי ובינלאומי, שמירה על כבוד האדם - הן זה של החולים והן זה של אנשי הצוות, שקיפות מול החולים והצוות, השקעה בדור העתיד של הרופאים, האצלת סמכויות והעצמת גורמים חיוביים בצוות, אינטראקציה עם דיסציפלינות משיקות במרכז דוידוף ובבית החולים וטיפוח קשרים בינלאומיים לצרכי קליניקה ומחקר.

הנהלת המערך להמטולוגיה הציבה בראש מעייניה ובסדר חשיבות עליון את צורכי החולה ומשפחתו/ה. דגש מיוחד ניתן ליחס אישי, התחשבות בחולה, מאמץ מרבי לספק את השירות הטוב והאיכותי ביותר ובזמן הקצר האפשרי. צוות המערך מתחשב בזמנו של החולה ויעשה כל מאמץ למנוע המתנה והשהיה מיותרים בשלבי האבחון והטיפול השונים.

בנוסף, צוות המערך להמטולוגיה משתדל להעניק את הטיפול המיטבי והמודרני ביותר לחולים ע"י שימוש במחקרים קליניים שמאפשר מתן תרופות חדשניות שאינן בסל הבריאות.

במסגרת המערך להמטולוגיה ניתן לאבחן את מכלול המחלות ההמטולוגיות הקיימות, כולל מחלות דם נדירות ביותר. האבחון נתמך על ידי המעבדות הרבות הנמצאות ברחבי בית החולים בילינסון. במסגרת המערך להמטולוגיה ניתן לתת טיפול מיטבי לכל מגוון המחלות ההמטולוגיות. ניתן דגש מיוחד לטיפולים חדשניים במיוחד, כולל טיפולים הנמצאים בסל הבריאות אך גם טיפולים הניתנים במסגרות של מחקרים קליניים.

 1. יחידה למחלות קרישת הדם (בראשות ד"ר גליה ספקטר).
 2. מרפאת תלסמיה ואנמיות תורשתיות אחרות (מרכזים: ד''ר פנחס שטרק, ד"ר עדית פזגל).
 3. מחלות המטולוגיות שפירות שונות - אנמיה, לאוקופניה, לאוקוציטוזיס, תרומבוציטופניה, ITP
 4. שירות המטו-גינקולוגי (בראשות ד''ר דורית בליקשטיין).


הטיפול במחלות אלה מתבצע בבניין מרפאות החוץ, בבניין גור שאשא בקומה ב':
מזכירות:
מס' טלפון: 03-9378200
מס' פקס: 03-9378206 

 מחקר במערך להמטולוגיה: במסגרת המערך להמטולוגיה נעשית פעילות מחקרית ענפה ביותר. מסגרות המחקר מתחלקות ל- 3 חלקים:

 1. מעבדה להמטולוגיה ניסויית
  במעבדה זו מתקיים מחקר בסיסי העוסק באיתור מנגנונים לא ידועים אשר מובילים להתפתחות הממאירויות ההמטולוגיות וכן בחקר מנגנוני ההשפעה של התרופות השונות הניתנות לממאירויות אלו. מעבדה זו ממוקמת במרכז פלסנשטיין למחקר רפואי הממוקם בבית חולים בילינסון ובראש המעבדה עומדת ד''ר גלית גרנות.
 2. יחידה למחקרים קליניים
  אשר עוסקת בניהול ניסויים קליניים שונים בשלבים II , III . במסגרת זו החולים מתבקשים להשתתף במחקרים שונים, רובם בינלאומיים אשר נמצאים בחזית הרפואה. הנהלת המערך להמטולוגיה מעודדת את הכללת החולים המתאימים להשתתף במחקרים אלו. השתתפות במחקרים הקליניים מאפשרת לחולים חשיפה לתרופות מתקדמות ביותר, הרבה לפני כניסתם האפשרית לסל התרופות.
 3. פעילות מחקרית
  מחקרים תצפיתיים ומטא-אנליזות - הנהלת המערך להמטולוגיה מעודדת מאוד פיתוח מחקר העוסק בתיאור ובאפיון המחלות ההמטולוגיות באוכלוסיות החולים השונות, ניתוח ואפיון גורמי הסיכון וניתוח תוצאות הטיפולים השונים שניתנו במסגרת המערך או על ידי ביצוע מטאנליזה של מחקרים בינלאומיים.


מנהלת המערך:
פרופ' פיה רענני

אחראית המרפאה:
פרופ' פיה רענני

מנהלת יחידת קרישה:
ד"ר גליה ספקטר

אחראים מרפאת תלסמיה:
ד"ר פנחס שטרק
ד"ר עדית פזגל

אח אחראי:
סעיד סידאווי

מזכירות המכון:
גב' מאיה צורדקר
גב' צפורה שרעבי