כללית און-ליין
המטולוגיה

ד"ר עידית פזגל

רפואה פנימית (משנת 2002), המטולוגיה (משנת 2006).

פרטים אישיים

תפקידים ומינויים:

רופאה בכירה במכון להמטולוגיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין (משנת 2006).
רופאה בכירה במרפאת לתלסמיה, המוגלובינופתיות ואנמיות נדירות (מאז הקמתה בשנת 2006).

לימודים:

ביה"ס לרפואה הדסה, האוניברסיטה העברית בירושלים (1996).

מקום התמחות:

רפואה פנימית: מחלקה פנימית ג', בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין (1998-2002).
המטולוגיה: מכון להמטולוגיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין (2002-2006).

השתלמויות:

לימודי המשך ברפואה פנימית, ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.
לימודי המשך בהמטולוגיה, ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.
קורס אתיקה וניסויים קליניים, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון.
קורסים לניהול מתקדם לרופאים בכירים, להב, הפקולטה לניהול, ביה"ס למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי, אוניברסיטת תל אביב.

מינוי אקדמי:

מרצה להמטולוגיה, בפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

Israel Society of hematology and Blood Transfusion
Israel Society of Thrombosis and Hemostasis
Thalassemia International Federation, Cyprus (TIF)
Cooley's Anemia Foundation, USA (CAF)

שטחי התעניינות מיוחדים:

תלסמיה, אנמיה חרמשית, המוגלובינופתיות, ספרוציטוזיס ואנמיות נדירות.
מצבי עודף ברזל, מולדים ונרכשים, אבחון, מעקב וטיפול.
מצבי חסר ברזל, אבחון, מעקב וטיפול, כולל עירויי ברזל תוך ורידיים.
מחלות מיאלופרוליפרטיביות, פוליציטמיה ורה, תרומבוציטמיה ראשונית, מיאלופיברוזיס.

ניסיון קליני קודם:

רפואה פנימית - מחלקה פנימית ג', בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין (1998-2002).
המטולוגיה והמטו-אונקולוגיה - מכון להמטולוגיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין (מאז שנת 2002).
תלסמיה, המוגלובינופתיות ואנמיות נדירות - מרפאת תלסמיה, המוגלובינופתיות ואנמיות נדירות (מאז הקמת המרפאה בשנת 2006).

עיסוק במחקר:

מחקר בסיסי, בתחום מחלות לימפופרוליפרטיביות.
מחקר קליני, בתחום התלסמיה, המוגלובינופתיות ואנמיות נדירות.