מחקר ופיתוח

כרטיס ביקור - ועדת הלסינקי המוסדית

מועדי הישיבות וההגשות של ועדת הלסינקי מוסדית לשנת 2016-2017 IRB/committee meetings & submissions - 2016-2017

תאריך אחרון להגשה
Final Submission Date​​

מועדי הישיבות
Meetings dates​

6.8.2017

20.8.2017

27.8.2017

17.9.2017

1.10.2017

22.10.2017

29.10.2017

12.11.2017

12.11.2017

26.11.2017

26.11.2017

10.12.2017

17.12.2017

31.12.2017


רקע

ועדת הלסינקי במרכז רפואי רבין פועלת על סמך הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם - ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ''א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999, ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי וכללי ה- ICH GCP

להצהרת ועדת הלסינקי בעברית​להצהרת ועדת הלסינקי באנגלית​

שנת 2015

שנת 2015

שנת 2016​

שנת 2016​

שנת 2017

שנת 2017​


הוועדה דנה בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם. הוועדה מונה 33 חברים כולל נציגי ציבור ובראשה עומד פרופ' מאיר להב. עבודת הועדה מרוכזת ע"י אביטל ביר וצוות מזכירות. הוועדה דנה בכ-700 הצעות מחקר מדי שנה המוגשות ע''י חוקרי מרכז רפואי רבין (בי''ח בילינסון ובי''ח השרון), חוקרים ממרכז שניידר לרפואת ילדים וחוקרים מביה''ח בית רבקה.

תחומי פעילות וסמכויות הועדה

  1. דיון בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם, כולל מחקרים שהיוזמה לביצועם מקורה בחברות חיצוניות ומחקרים היזומים ע''י חוקרים מהמרכזים הרפואיים.
  2. דיון בבקשות לטיפולים רפואיים לא שגרתיים, שלא במסגרת מחקר. המדובר בפעולה או בדיקה שאינן מקובלות בבני אדם, ואישור טיפולים רפואיים בלתי שגרתיים.


לסיכום:

כל מחקר בבני-אדם וכל טיפול לא מקובל שלא במסגרת מחקר, חייבים בהגשה לוועדת הלסינקי.

הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - מהדורה 2 התשע"ו - 2016

רשימת חברי ועדת הלסינקי לפי ועדות

שאלון לסיווג מחקר כמיוחד או לא מיוחד


ישנן מספר דרכים ליצור עמנו קשר:

רכזת ועדת הלסינקי – אביטל ביר,PhD
avitalbe1@clalit.org.il

צוות המזכירות:
עוז יוסקוביץ - ozyo@clalit.org.il
אלה עראמי -  EllaAR2@clalit.org.il
שלומית פסטרנק - shlomitpa@clalit.org.il
נריה יעקובוביץ - neryaya@clalit.org.il

 

  • טלפון: 03-9377218
  • דואר: ועדת הלסינקי מרכז רפואי רבין, רח' ז'בוטינסקי פ''ת, 49100

שעות הפעילות:

ימים א', ג', ה' — קבלת קהל ומענה טלפוני בשעות 12:00-08:00
ימים ב', ד' — אין קבלת קהל ומענה טלפוני

יש לתאם פגישה מראש באמצעות המייל.​