מחקר ופיתוח

כרטיס ביקור - ועדת הלסינקי המוסדית

מועדי הישיבות וההגשות של ועדת הלסינקי מוסדית לשנת 2016-2017 IRB/committee meetings & submissions - 2016-2017

תאריך אחרון להגשה
Final Submission Date​​

מועדי הישיבות
Meetings dates​

29.10.2017

12.11.2017

12.11.2017

26.11.2017

26.11.2017

10.12.2017

17.12.2017

31.12.2017

 

מועדי ישיבות הלסינקי לשנת 2018

תאריך אחרון להגשה
Final Submission Date​​

מועדי הישיבות
Meetings dates​

31.12.2018

14.1.2018

14.1.2018

28.1.2018

4.2.2018

18.2.2018

25.2.2018

11.3.2018

11.3.2018

25.3.2018

25.3.2018

8.4.2018

6.5.2018

17.5.2018​ (יום חמישי)

13.5.2018

27.5.2018

27.5.2018

10.6.2018

10.6.2018

24.6.2018

24.6.2018

15.7.2018

15.7.2018

29.7.2018

29.7.2018

12.8.2018

2.9.2018

16.9.2018

30.9.2018

14.10.2018

14.10.2018

28.10.2018

28.10.2018

11.11.2018

18.11.2018

2.12.2018

9.12.2018

23.12.2018

ועדת הלסינקי במרכז רפואי רבין פועלת על סמך הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם, בהתאם לתקנות בריאות העם - ניסויים רפואיים בבני אדם, התשמ''א, 1980, על תוספותיהן ותיקוניהן 1999, ומיישמת את עקרונות הצהרת הלסינקי וכללי ה- ICH GCP

להצהרת ועדת הלסינקי בעברית​להצהרת ועדת הלסינקי באנגלית​

שנת 2015

שנת 2015

שנת 2016​

שנת 2016​

שנת 2017

שנת 2017​

שנת 2018

שנת 2018​


הוועדה דנה בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם. הוועדה מונה 33 חברים כולל נציגי ציבור ובראשה עומד פרופ' רן טור כספא. עבודת הועדה מרוכזת ע"י אביטל ביר וצוות מזכירות. הוועדה דנה בכ-700 הצעות מחקר מדי שנה המוגשות ע''י חוקרי מרכז רפואי רבין (בי''ח בילינסון ובי''ח השרון), חוקרים ממרכז שניידר לרפואת ילדים וחוקרים מביה''ח בית רבקה.

  1. דיון בהצעות מחקר לניסויים קליניים בבני אדם, כולל מחקרים שהיוזמה לביצועם מקורה בחברות חיצוניות ומחקרים היזומים ע''י חוקרים מהמרכזים הרפואיים.
  2. דיון בבקשות לטיפולים רפואיים לא שגרתיים, שלא במסגרת מחקר. המדובר בפעולה או בדיקה שאינן מקובלות בבני אדם, ואישור טיפולים רפואיים בלתי שגרתיים.

כל מחקר בבני-אדם וכל טיפול לא מקובל שלא במסגרת מחקר, חייבים בהגשה לוועדת הלסינקי.

הנוהל לניסויים רפואיים בבני אדם - מהדורה 2 התשע"ו - 2016

רשימת חברי ועדת הלסינקי לפי ועדות

שאלון לסיווג מחקר כמיוחד או לא מיוחד

​ד"ר אביטל ביר​רכזת הוועדה​03-9377218avitalbe1@clalit.org.il
​אברהם לוי​ע. רכזת הוועדה​​03-9377218avrahamle2@clalit.org.il
​אלה עראמיע. רכזת הוועדה​​​​03-9377218EllaAR2@clalit.org.il
​נעה נפתלי​ע. רכזת הוועדה​​​​03-9377218noaas1@clalit.org.il
​נתלי בר ששהע. רכזת הוועדה​​​​​03-9377218nataliba@clalit.org.il
​שלומית פסטרנק​​ע. רכזת הוועדה​​​​​​03-9377218shlomitpa@clalit.org.il

 

  • טלפון: 03-9377218
  • דואר: ועדת הלסינקי מרכז רפואי רבין, רח' ז'בוטינסקי פ''ת, 49100

ימים א', ג', ה' — קבלת קהל ומענה טלפוני בשעות 12:00-08:00
ימים ב', ד' — אין קבלת קהל ומענה טלפוני

יש לתאם פגישה מראש באמצעות המייל.​

"חוזרים לחיים"