כללית און-ליין
מרכז דוידוף לסרטן
זימון תור פנייה ליחידה

דרכי התקשרות

טלפון: 03-9378101/2/3

חדר רופאים: 03-9378108

מס' פקס: 03-9378114

אופן הפנייה:
דרך האונקולוג המטפל

תהליך קביעת תור:
דרך האונקולוג המטפל

ימים ושעות פעילות

24 שעות 365 ימים בשנה

ביקור משפחות:
כל היום

מסירת מידע למטופל:
ע''י המנהל בשעות 09:30 - 10:00 ו- 15:30 - 16:30
תיאום מראש ע"י מזכירת המחלקה.

ביקור רופאים:
10:00- 13:30, כל בוקר

כיצד מגיעים לשירות

​מרכז דוידוף, קומה 2

מחלקת אשפוז - אונקולוגיה

מנהלת השירות: ד"ר ויקטוריה ניימן

שירות האשפוז במכון לאונקולוגיה

​על השירות

במחלקת אשפוז אונקולוגי 25 מיטות. בעתיד מתוכננת הרחבה ל-32 מיטות.
אשפוז במחלקה נעשה לצורך מתן טיפול כימותרפי אינטנסיבי, טיפול קרינתי לחולים לא אמבולטוריים, טיפול בסיבוכים של המחלה או הטיפול ואשפוז למתן טיפולים תומכים.

צוות השירות


מנהלת המחלקה:
ד''ר ויקטוריה ניימן

אחות אחראית:
גב' אורה צורישדי

סגנית אחות אחראית:
מרינה קריוצ'קוביץ

מזכירת היחידה:
גב' שמרית שמואל