כללית און-ליין
קורס הכנה לרישוי רופאים - בית חולים השרון

המבחנים

במהלך הקורס נערכות בחינות מסכמות בכל אחד מנושאי הלימוד המהוות סימולציה מדויקת לבחינת המגן ובנוסף בסיום הקורס נערכת בחינת מגן מסכמת בחסות אוניברסיטת תל-אביב.
כל ההנחיות לגבי מבחן המגן, ציון המעבר ומבחן הרישוי הם באחריות אוניברסיטת תל-אביב ומפורסמות באתר האוניברסיטה.  בסיום הקורס תוענק לכל סטודנט תעודה על השתתפותו בקורס.