כללית שלי
קורס הכנה לרישוי רופאים - בית חולים השרון

המבחנים

במהלך הקורס נערכות בחינות מסכמות בכל אחד מנושאי הלימוד המהוות סימולציה מדויקת לבחינת המגן ובנוסף בסיום הקורס נערכת בחינת מגן מסכמת בחסות אוניברסיטת ת''א. ציון המגן משוקלל מהבחינות המסכמות ומציון בחינת המגן. ציון המעבר בבחינה הוא 70%. לנכשלים בבחינת המגן במועד א' תינתן אפשרות לגשת למועד ב'.
לפי החלטת משרד הבריאות והמועצה המדעית, לבחינת המגן ניתן לגשת פעם אחת בלבד (מועד א' ו-ב'). לעוברים את ציון המגן מעל ציון 70, יינתנו 10 נקודות זכות לבחינת הרישוי שתיערך בסיום הקורס. העוברים את בחינת הרישוי הארצית בציון של 60% זכאים לרישיון לעסוק ברפואה בישראל.
בסיום הקורס תוענק לכל סטודנט תעודה על השתתפותו בקורס.

המבחנים – באחריותו של פרופ' לוינסקי אורי. פרופ' לוינסקי מוכר במשך עשרות שנים כאחראי על בחינות ארציות לסטודנטים לרפואה בארץ, מבחני שלב א' ושלב ב', ובעל ניסיון ומאגר שאלות עצום.
המבחנים במהלך הקורס ומבחני המגן קיימים בשלוש שפות: עברית, אנגלית ורוסית. ניתן לבחור במהלך הקורס את שפת הבחינה.