כללית שלי
פתולוגיה

ד"ר יוליה סטרנוב

פרטים אישיים