כללית שלי
פתולוגיה

ד"ר לודמילה פרידל

פרטים אישיים