כללית שלי
רפואה גרעינית - איזוטופים

ד"ר ולדימיר סופוב

פרטים אישיים