כללית שלי
רפואה גרעינית - איזוטופים

ד"ר ולדלן סימונובסקי

פרטים אישיים