רפואה גרעינית - איזוטופים

ד"ר ניקולאי יפרמוב

פרטים אישיים