כללית שלי
רפואה גרעינית - איזוטופים

ד"ר לירן דומצבסקי

פרטים אישיים