כללית שלי
רפואה גרעינית - איזוטופים

ד"ר דורית שטרן

פרטים אישיים