כללית שלי
דימות (רנטגן)

ד"ר יעקב לוי

רדיולוגיה אבחנתית

פרטים אישיים

תפקידים ומינויים:

רופא במכון הרנטגן – קומה ג

לימודים:

אוניברסיטת תל אביב- ביה"ס לרפואה - סאקלר

מקום התמחות:

WITWATERSRAND UNIVERSITY HOSPITALS –JOHANNESBURG- SOUTH AFRICA

השתלמויות:

שונות – בדגש להדמיית שלד ושד

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

ISRA
החברה הישראלית למחלות שד
ESR

שטחי התעניינות מיוחדים:

הדמיית שד
הדמיית שלד
PET/CT

ניסיון קליני קודם:

רופא צבאי במסגרת העתודה האקדמית ​