כללית שלי
גריאטריה

ד"ר אירנה אוצרטני

פרטים אישיים