כללית און-ליין
מרכז דוידוף לסרטן

פרופ' אייל פניג

אונקולוגיה, אונקולוגיה קרינתית

פרטים אישיים

תפקידים ומינויים:

מנהל היחידה לטפול קרינתי במרכז דוידוף

לימודים:

רפואה - הטכניון

מקום התמחות:

בילינסון

השתלמויות:

מחלקה לאונקולוגיה קרינתית MEMORIAL SLOAN KETERING CANCER CENTER
ניו יורק

מינוי אקדמי:

פרופסור חבר קליני

חברויות באיגודים וארגונים מקצועיים:

ASTRO
האיגוד הישראלי לאונקולוגיה

שטחי התעניינות מיוחדים:

סרטן עש מרקל
סרטן ערמונית
טיפול קרינתי בילדים
לימפומות

עיסוק במחקר:

מחקר יישומי בתרופות חדשות בשילוב עם קרינה מעבדה במרכז פלסנשטיין
בראשותה של פרופ ירדנה נורדנברג​